Wednesday, January 11, 2012

క్లాసు టీచర్ మంజుల తో సెక్స్ చేసిన రవి

అవునండీ ఇది  నాకు నా ఫ్రెండ్  చెప్పిన కధ. మీకు   చెబుతున్నాను 

అనూరాధకు  36 ఏళ్ళు . ఆమె  కొడుకు  రవి . 15 ఏళ్ళు . 10వ  తరగతి చదువుతున్నాడు .

రవికి 10 ఏళ్ళప్పుడు వాళ్ళ నాన్న పోయాడు. పొలాలు ఇల్లు ఉన్నందు వలన  తిండికి గుడ్డకు కొదవ లేదు  చిన్నప్పటి నుండి రవి వాళ్ళ అమ్మ రవికి పాలు మీగడ నెయ్యి వెన్న పెట్టి పెంచింది. అందువల్ల బాగా ఏపుగా పెరిగి నిగ  నిగ లాడుతున్నాడు.

రవికి  15 ఏళ్ళు  వచ్చాయి  వయసుతో పాటు మీసాలు కూడా వచ్చాయి  కింద ఆతులు కూడా వచ్చినట్టున్నాయి. మొడ్డ కూడా లేవడం మొదలయింది. మన వాడు 14 వ ఏట నుండే అమ్మాయిలను చూచి మొడ్డ లేపుకోవడం కొట్టుకోవడం చేస్తూ ఉండే వాడు 

రవికి ఎక్కువగా అమ్మాయిల కన్నా ఆంటీలు  అంటేనే  మక్కువ. వాళ్ళ సైన్సు టీచర్ మంజుల అంటే పిచ్చి 

మంజులకు పెళ్లి అయింది ఆమె కొడుకు కార్తిక్ కూడా రవితో  పాటే 10th చదువుతున్నాడు  అయితే వేరే సెక్షన్లో  ఉన్నాడు. మంజుల స్టూడెంట్ రవి.

ఒకరోజు రవి బ్యాక్ బెంచ్లో కూర్చుని  ఉన్నాడు. పక్క రోలో ఉన్న బెంచ్లో మౌనిక అనే అమ్మాయి కూర్చుని ఉంది. మౌనికకు కూడా 15 ఏళ్ళు ఉన్నాయి. పెద్ద 

మనిషి కూడా అయింది .జామ కాయల సైజులో సళ్ళు ఉన్నాయి.

మంజుల లెస్సన్ చెపుతూ ఉంది  రవి మాత్రం మంజుల పిర్రలు చూస్తున్నాడు  మంజుల వెనక్కు తిరిగి బోర్డు మీద డయగ్రం  వేస్తుంటే మంజుల గుండ్రటి పిర్రలు చూస్తూ లొట్ట  లేస్తున్నాడు 

ఆటోమాటిక్ గా  రవి చెయ్యి తన మొడ్డ మీదికి పోయింది  తట్టుకోలేక బ్యాక్ బెంచ్ కదా ఎవరూ చూడరులే అని  తన ప్యాంటు జిప్ కిందికి లాగి మొడ్దని బయటకు తీసాడు. గాడిద మొడ్డ లాగా అప్పటికే 9 అంగుళాలు పెరిగింది రవి మొడ్డ . బయటకు లాగిన  మొడ్డ ఊపుకుంటూ మంజుల పిర్రలు చూస్తున్నాడు.

ఇంతలో పక్క రోలో  కూర్చున్న మౌనిక ఇటు తిరిగి చూచింది. ఇంకేముంది. మూరెడు  పొడుగున్న రవిగాడి మొడ్డ కనపడింది అప్పటి  దాకా మొడ్డ మొహం ఎరుగని మౌనిక కెవ్వుమని అరిచింది.

మౌనిక అరుపు విని రవి బెదిరిపోయాడు. ఏమి చెయ్యాలో తోచలేదు. హడావిడిగా తన పాంట్ జిప్ పైకి లాక్కున్నాడు. ఆ తొందరలో రవి మొడ్డ మీద ఉన్న స్కిన్ ప్యాంటు జిప్లో ఇరుక్కుంది. పైకి లాగడంతో చర్మం చీరుకుపోయింది. దాంతో రవి కూడా కెవ్వు మని అరిచి బాత్ రూం వెనక్కి  పరుగెత్తాడు.

సెకండ్స్ వ్యవధిలో మౌనిక రవి అరవడం చూచి టీచర్ మంజుల భయపడి పోయింది  ఏమి జరిగిందో ఏమో అని గబా గబా మౌనిక దగ్గరకు వచ్చింది.

అప్పటికే మౌనిక ఫ్రెండ్స్ ఆమె మొహం మీద  చల్లుతున్నారు  మౌనిక లేచి కూర్చుంది.

"ఏంటి మౌనికా ఏమయింది ? ఎందుకు  అరిచావు?  ఎందుకు faint అయ్యావు ?" అని అడిగింది మంజుల.

"ఏమీ లేదు మేడం  ఊరికే." అంది మౌనిక.

"సరేలే రెస్ట్ రూంకు వెళ్లి పడుకో " అంది మంజుల.

మౌనిక తన ఫ్రెండ్ రమ్యతో కలిసి రెస్ట్ రూంకు  వెళ్ళింది . మంజుల లెసన్  చెపుతూ ఉంది. కానీ మనసు లెసన్  మీద లేదు. ఇంతలో రవి ప్యాంటు సర్దుకుంటూ వచ్చి కూర్చున్నాడు.

"ఎక్కడకేల్లావురా " అంది మంజుల.

"బాత్ రూంకు వెళ్లాను మేడం  అన్నాడు.

"అది  సరే. మౌనిక అరిసినపుడు నువ్వు ఎందుకు అరిచావు" అడిగింది  మంజుల'

రవి జవాబు చెప్పలేదు  తల వంచుకున్నాడు 

"సరే కూర్చో  వెధవ వేషాలు వెయ్యకుండా పాటం  విను " అంది మంజుల

మౌనిక , రవి  ఇద్దరూ  ఒకే  సారి  ఎందుకు  అరిచారు. ఇదే మిల్లియన్  డాలర్ ప్రశ్నలా  అయింది మంజులకు.

ఎలాగోలా  లెస్సన్   ముగించింది. ఇంతలో బెల్ అయింది. వెంటనే మంజుల రెస్ట్ రూంకు వెళ్ళింది.

రెస్ట్ రూమ్లో  మౌనిక కూర్చుని ఉంది. మంజుల వెళ్లి పక్కన కూర్చుంది.

"ఇక్కడ ఎవరూ లేరు కదా. ఇప్పుడు సెప్పు ఎందుకు అలా కేక పెట్టావు" అంది మంజుల అనునయంగా.

మౌనిక ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ తల దిన్సుకుంది.

" ఏమి జరిగిందో చెప్పవే అంటే అల నవ్వుతావేమితే మొద్దూ" అంది మంజుల.

"అదికాదు మదం మరేమో మరేమో ఆ రవి గాడు లేడూ వాడు బయటకు తీసి కొట్టుకుంటున్నాడు" అంది మౌనిక.

"ఏంటి " అంది  అనుమానంగా  మంజుల.

"అదే మేడం మగాళ్ళకు ఉంటుందే అది" అంది మౌనిక నవ్వుతూ.

"నీ మొహం క్లాసు రూంలో  దానిని బయటకు తీసి కొట్టుకోవడం ఏమిటే. నిజంగానా  నువ్వు చూసావా" అంది మంజుల.

"చూసాను మేడం ," అంది మౌనిక.

"ఏమి చూసావు" అని రెట్టిన్సింది మంజుల.

"రవి గాడి లవడా" అంది మౌనిక .

"అయితే మాత్రం అరవాలా అందరికీ ఉండేదే కదా మీ  అన్నయకు, తమ్ముడికి ఉండేదే కదా" అంది మంజుల క్యాసుఅల్గా .

"అది కాదు మేడం . అలా అయితే నేను ఎందుకు అరుస్తాను. రవి గాదిది  నా మోచేయ్యంత ఉంది. వామ్మో . కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి అనుకోండి" అంది మౌనిక.

ఆ మాటలు వినగానే మంజుల కుతూహలంగా "అదేమిటి అంత పెద్దదా. అంత  పొడుగు  ఉందా. వెధవకు  నిండా  15 ఏళ్ళు  లేవు . వాడికి  అంత  పొడుగ్గా  ఉండటం  ఏమిటే  తల్లి " అంది  మంజుల  విస్తోపోతూ .

"అవును  మేడం. మామూలుగా  ఉంటె  నేను  ఎందుకు  అరుస్తాను . హాయిగా  చూస్తూ  ఎంజాయ్  చేస్తాను  కానీ . అంత  లావు  పొడుగు  చూసి  భయం , వేసి  అరిచాను . కావాలంటే  వాడిని  పిలిపించి  మీరూ  చూడండి . మీకే  తెలుస్తుంది " అంది  మౌనిక .

"నువ్వు  సరే . ఆ  రవి  గాడు  ఎందుకు  అరిచాడు " అంది  మంజుల .

"ఏమో  మేడం నాకు  తెలీదు " అంది  మౌనిక .

"సరేలే ఈ  సంగతి  ఎవరికీ  సెప్పకు . అల్లరి  అవుతుంది ." అని  మంజుల  సైన్సు  ల్యాబ్ కు  వెళ్ళింది .

అత్తెన్దర్ ను  పిలిచి  "నువ్వుపోయి  స్కూల్  బెల్  కాగానే  రవి  ని  నా  ల్యాబ్  కు  రమ్మను " అని  చెప్పింది .

రవి  కోసం  వెయిట్  సెసోతూ  ఉంది  మంజుల  మదం .

స్కూల్  వదిలేసారు . పిల్లలు  అంటా  ఇళ్ళకు  వెళ్లి  పోతున్నారు . రవి  మంజుల  మదం  కోసం  ల్యాబ్  కే  వచ్చాడు .
ల్యాబ్  అసిస్టెంట్  కూడా  తాళ్లలు  మంజుల కు  ఇచ్చి  వెళ్లి  పోయాడు .

అంతా నిర్మానుష్యంగా  ఉంది . రవి  ల్యాబ్  లోకి  వచ్చాడు . మంజుల  చైర్  లో  కూర్చుని  ఉంది .

"రా  రవీ  బాగా  చదువుతున్నావా . అవునూ  ఇందాక  నా  క్లాసు  లో  ఎందుకు  పెద్దగా  అరిచి  బయటకు  పరుగేట్టావు " అని  అడిగింది  సూటిగా .

రవి  ఏమీ  చెప్పలేక  తలవంచుకున్నాడు .

"నిజం  సెప్పు . నువ్వు  చేసిన  వెధవ  పని  మౌనిక  చెప్పింది . సెప్పు  ఏమి  చేసావు " అని  గాదించింది  మంజుల .

"నిజం  చెప్పమంటారా " అన్నాడు  రవి .

"ఓహో  పెద్ద  హీరో  లా  మాట్లాడుతున్నావే . నిజమే  సెప్పు  బాబూ విని  ఆనందిస్తాము " అంది  మంజుల .

"ఏమీ  లేదు  మేడం . మీరు  అటు  తిరిగి  బ్లాకు  బోర్డు  మీద  బొమ్మ  వేస్తున్నారు. మీ  పిర్రలు  ఎత్తుగా  గుండ్రంగా  కసిగా  సెక్సీ  గా  కన్పిస్తున్నాయి " అని  ఆగాడు  రవి .

మంజుల  కళ్ళలో  కోపం  కనిపించింది . కాని  రవి  లాంటి  అందమైన  కుర్రాడు , మూరెడు  మొడ్డ  కల  కుర్రాడు  తన  పిర్రాలను  పొగుడుతుంటే , ఒళ్ళు  సెగలు  కమ్ముతూ  ఉంది . ఒక్క  సారి  సెక్స్  ఆలోచనలు  ముసురుకున్నాయి .

"నిన్ను  బోర్డు మీద బొమ్మ వేసుకోమన్నారా  లేక  టీచర్  పిర్రలు  చూడమన్నారా . ఒరేయి  నేను  మీ  అమ్మ  కన్నా  పెద్ద . అలా  చూడడం  తప్పు  కదా " అంది  మంజుల .

"నేను  మా  అమ్మ  పిర్రలు  కూడా  అలాగే  చూస్తాను  మేడం  " అన్నాడు  రవి .

ఈసారి  కంగు  తిన్నది  మంజుల . వీడు  దేశముదురు  అనుకుంది .

"సరేలే  అసలు  ఏమి  జరిగిందో  చెప్పు

"మీరు  ఏమి  చెప్పినా  కోప్పడుతున్నారు  కదా " అన్నాడు  రవి .

మంజుల  నవ్వి  "కోప్పదనులే  సెప్పు " అంది  మంజుల  అనునయంగా .

"నాకు  మీ  పిర్రలు  చూడగానే  మొడ్డ  లేచింది . ప్యాంటు  లోపల  నుండి  బయటకు  రావడానికి  గిన్జుకుంటూ  ఉంది . నేను  లాస్ట్  బెంచ్  లో  ఉన్నాను  కదా  అని  ప్యాంటు  జిప్  కిందికి   లాగి  నా  మోద్దను  బయటకు  లాగాను . మీ  పిర్రలు  చూస్తూ  నా  మొడ్డను  ముందుకు  వెనక్కు ఆదిన్సుకున్తున్నాను .
ఇది  మౌనిక  చూసినట్టుంది .కెవ్వున  కేక  వేసింది . నాకు  ఏమీ  అర్ధంకాలేదు . వామ్మో  అనుకోని  హడావిడిగా  జిప్  పైకి  లాక్కున్నాను . ఆ  కంగారులో  నా  మొడ్డ  మీద  ఉన్న  స్కిన్  జిప్  లో  ఇరుక్కుపోయింది . భరించలేని నొప్పి . కెవ్వున  అరిచాను . బాత్  రూం  కు  పరుగెత్తాను . మరలా  జిప్  ను  కిందికి  లాగి  నా  మొడ్డను  ప్యాంటు  లోపలి  నెట్టి  జిప్  పెట్టుకున్నాను ." అన్నాడు .

మంజులకు  నవ్వు  ఆగ  లేదు . పడీపడీ  నవ్వుతూ  ఉంది . పొట్ట  చేత్తో  పట్టుకొని  నవ్వుతూ  ఉంది . ఆమె  నవ్వుతూ  ఉంటె  మంజుల  బలిసిన  సళ్ళు పైకి  కిందికి ఊగుతున్నాని .

"అమ్మా  అమ్మా ఓరి నీ దుంపలు  తేగా  ఇదంట్ర  జరిదింగి . వామ్మో . అయినా నీ  మొడ్డ  అంత  బారుగా  ఉండట్రా  ఆ  పిచ్చి  ముండ  కెవ్వున  కేక  వేసింది " అంది  మంజుల  నవ్వు  ఆపుకుంటూ .

"అవును  మేడం, నాది  చిన్నప్పటి  నుండి  బాగా  పొడుగ్గా  లావుగా  ఉంటుంది . చూస్తారా " అన్నాడు  రవి .

"చూపించామనేగా  అడిగేది . చూద్దాం  ఎంత  బారుగా  ఉందొ " అంది  మంజుల  లేచి  నిలబడి .

రవి  షర్టు  పైకి  ఎత్తాడు . పాంట్ జిప్  కిందికి  లాగాడు . underware lo నుండి  తన  లవడాను  బయటకు  లాగాడు . ఏనుగు  తొండం  లాగా  రవి  మొడ్డ  బయటకు  దూకింది .

గత  15 ఎల్ల  నుండి  మొగుడి  పక్కలో  పడుకొని  దేన్గిన్సుకుంటూ  ఇద్దరు  బిడ్డలా  తల్లి  అయిన  మంజుల , రవి  మొడ్డను  చూసి  కళ్ళు  తిరిగి  బైర్లు  కమ్మి  చైర్  లో  కూల  బడింది .

వామ్మో  ఇదేంట్రా  బాబూ . ఇది  మొడ్డా  లేక  రోకలి  బండా. ఇద్దరు  బిడ్డలా  తల్లిని  నాకే ఇలా ఉంటె ఆ కుర్ర ముండ మౌనిక ఫైంట్  అవడంలో  ఆశ్చర్యం  ఏముంది  అనుకుంది  మంజుల  రవి  మొడ్డను  చూస్తూ .

మంజుల  మొహం  చూసాడు  రవి . మంజుల  తన  మొడ్డను చూసి  ఇంప్రెస్స్  అయింది అనుకున్నాడు . రవి  తన మొడ్డను  చేత్తో  పట్టుకొని  పైకి  కిందికి  ఊపుతున్నాడు .

రవి  చేతిలో  వాడి  బారెడు  మొడ్డ  ఎగిరెగిరి  పడుతూ  ఉంది. మంజుల  మనసు  ఒక  సారి  చలించింది . తన  మొగుడి  లవదాతో  రవి  మొడ్డను  కంపరే  చేసుకుంది . తన  మొగుడికి  వీడి  దాంట్లో  సగం  కూడా ఉండదేమో  అని  పించింది .

ఆ  మాటకొస్తే  తను  పెళ్లి  కాక  ముందు  దేన్గిన్సుకొన్న  బాయ్  ఫ్రెండ్  గాడి  మొడ్డ  కూడా  వీడి  మోద్దలో  నాల్గవ వంతు  కూడా లేదు . అప్పట్లో  అవే  పెద్ద  సైజు  మోద్దలు  అని  ఫీల్  అయింది .

కాని  వీడి  బారాటి  లవడా  చూసిన  తరువాత  మనసు  అదుపు  తప్పింది . ఆ  క్షణంలో తను  ఏమి  చేస్తూ న్నదో  తెలియడం  లేదు . అది  తప్పా  ఒప్పా , తన  కన్నా  చిన్న  వాడు , తన  కొడుకు  వయసు , వాడి  మొడ్డను  పట్టుకోడం  పాపం  అనికూడా  ఆలోచించ  లేదు  మంజుల .

ఆమె చెయ్యి  అప్రయత్నం  గా  రవి  మొడ్డ  మీదపడింది . రెండు  చేతులతో  రవి  మొడ్డను  పట్టుకుంది .

ఇది  చూచి  రవి  గాడి  పెదాల  మీద  చిరునవ్వు  వచ్చింది . మంజుల  పిర్రలు  పగలదీసి  తన  మొడ్డను  మంజుల  టీచర్  పూకులో  దోపవచ్చు  అనుకున్నాడు .

మంజుల  కళ్ళు  aramodpulayyaayi. తన్మయత్వంతో మనసు  ఊగిసలాడింది .

ముందుకు  ఒంగి  రవి  మొడ్డను  తన  చెంపలకు  అడుముకుంది . పెదాలకు  రుద్దుకుంది . తన  సల్లకు  అడుముకుంది . రవి  మొడ్డ  పొడుగునా  ముద్దులు  పెట్టింది . ఇంకా  ఆగలేక  పోయింది .

నోరు  తెరిచి  వాడి  మొడ్డ  ను  నోట్లో  కుక్కుకుంది . తన  భర్త  ఎన్ని  సార్లు  బతిమాలినా  ఆయన  మొడ్డ  నోట్లో  పెట్టుకోని  మంజుల  ఇప్పుడు  రవి  మొడ్డ  చూడగానే  అమాంతం  నోట్లో  కుక్కేసుకుంది .

ఇష్టమైన  మొడ్డ  ఐస్  ఫ్రూట్  తో  సమానం  అని  ఊరికే  అన్నారా .

జుబుకూ  జుబుకూ  అంటూ  రవి  మొడ్డను  చీకుతూ  ఉంది . మరొక  చేత్తో  రవి  వత్తకాయలను  సాగదీస్తూ  ఉంది . మదం  మదం  అంటున్నాడు  రవి . వాడికి  కూడా  తన  అమ్మ  వయసు  ఉన్న  మంజుల  తన  మొడ్డ  చీకడం  కొత్తగా  ఉంది .

ఇన్నాళ్ళు  అమ్మను , అమ్మ  పూకును , తలచుకుంటూ  HP కొట్టుకొనే  వాడు . ఇప్పుడు  తను  ఎక్కువగా  అభిమానించే  మంజుల  టీచర్  తన  మొడ్డ  నోట్లో  పెట్టుకొని  చీకుతూ  ఉంటె  ఇది  కళా  నిజమా  అని  ఊహింకాలేకపోతున్నాడు .

కాని  ఒక్క  మాట  మాత్రం  నిజం . మంజుల  టీచర్  తన  మొడ్డ  కు  బానిస  అయిందని . ఇంకా  మంజుల  టీచర్  ను  రోజూ  పూకు  పగల  దేన్గొవచ్చు అని  అనుకున్నాడు .

పాపం రవి  లావు  పాటి  మొడ్డ  చీకి  చీకి  బుగ్గలు  నొప్పి  పెట్టునట్టున్నాయి . మంజుల  రవి  మొడ్డను  నోట్లో  నుండి  బయటకు  తీసింది .

ఆపేక్షగా  ఆ  మొడ్డను  చూస్తూ  ఉంది . రవి  వట్టకాయలు  కూడా  పెద్ద  సైజు  రసగుల్లాలా  లాగా  వేలాడుతున్నాయి .

మంజుల  రెండు  వత్తకాయలను  చేతిలోకి  తీసుకొని  బరువు  చోస్తున్నట్టు  సవరదీస్తూ  ఉంది .

"ఎరా  రవీ  ఇంట  లావు  మొడ్డ , ఇంట  అందమైన  వట్టకాయలు  ఎలా  పెంచావురా . నిండా  15 ఏళ్ళు  లేవు , మగడ్డి  కుండాల్సిన  లక్షణాలు  అన్నీ  ఉన్నాయి  కదా . ఆడదాన్ని  సుఖపెట్టడానికి నీకన్న మించిన  మగాడు  ఎవడూ  లేదురా  రాజా " అంది  మంజుల .

మంజుల  టీచర్ , తన  మొడ్డను  పొగుడుతుంటే  రవి  ఉబ్బిపోయాడు . దానికి  తోడూ  వాడి  మొడ్డ  కూడా  ఇంకొంచెం  ఉబ్బి  పోయింది .

రవి  మొడ్డను  చూస్తుంటే  మంజుల  తట్టుకోలేకపోయింది . చుట్టూ  ఎవరూ  లేరు . స్కూల్  వదిలేసారు . అత్తెన్దర్  కూడా  వెళ్ళిపోయాడు . ఎదురుగా  నోరూరించే  మొడ్డ . తొడల  మధ్య  పూకులో  జిల  రేగుతూ  ఉంది . ఇంకా  క్షణం  కూడా  ఆలస్యం  చెయ్య  లేదు  మంజుల .

"ఒరేయి  రవి  వెళ్లి  అ  డోర్  క్లోజ్  చేసి  రారా  " అంది  మంజుల . రవి  డోర్  క్లోజ్  చేసాడు . మంజుల  పక్కనే  ఉన్న  పెద్ద  సైజు  టేబుల్  మీద  వెల్లకిలా  పడుకుంది . రెండు   కాళ్ళు  పైకి  ఎత్తి  మోకాళ్ళ  దగ్గర  మడిచి  తొడలు  విరగాదీసింది .

బంగారు  పళ్ళెం  లా  మంజుల  విచ్చుకున్న  పూకు  రవి  కళ్ళ  ఎదుట  కనపడుతూ  ఉంది .

మంజుల  తన  జాకెట్  బ్రా  విప్పేసింది . రవి  చేతులు  తీసుకొని  తన  సల్ల  మీద  వేసుకుంది . రవి  వెన్నముద్దల్లాంటి  మంజుల  సళ్ళు  పిసుకుతున్నాడు .

మంజుల  తన  చేతిని  కిందికి  పోనిచ్చి  రవి  మొడ్డను  పట్టుకుంది . రవి  మొడ్డ  మీద  ఉన్న  స్కిన్  వెనక్కు  నెట్టింది .
నిగ  నిగ  లాడుతూ  రవి  మొడ్డ  గుండు  పింక్  కలర్  లో  మెరిసిపోతూ  ఉంది .

రవి  మొడ్డను  పట్టుకొని  తన  పూకు  చీలిక  మీద  రుద్దుకుంది . ఇస్స్స్  హా  అమ్మా  అంటూ  మూలిగింది  మంజుల . ఇనప  రోడ్  లా  ఉండే  మగాడి  మొడ్డ  తన  పూకు  మీద  తగలడం  అదే  మొదటి  సారి .

ఎన్నో  సార్లు  మొగుడి  మోడ్డతో  అలా  పూకు  చీలిక  మీద  రుద్దిన్సుకుంది  కానీ  ఇలాంటి  అనుభూతి  కలగలేదు . కోరుకున్న  మోడ్డతో  దేన్గిన్సుకుంటే  ఆనందం ఇదేనేమో  అనుకుంది  మంజుల  మనసులో .


ఇదంతా  చూస్తున్న  రవికి  మొడ్డ  జిల  పెరిగిపోయింది . తన  మొడ్డను మంజుల టీచర్  పూకులో  కస్సున  దోపాడు  ఒక్క  సారి  బేర్  మంది  మంజుల . ఇంట  సేపూ  రవి  గాడి  మొడ్డ  పెద్దది  బారుగా  ఉంది  అనుకుంది  కానీ  అంత  లావు  పొడుగు  మొడ్డ  తన  పూకులో   దూరితే  ఏమవుతుందో   తెలియదు .

ఏమయ్యేది  ఏముంది  ఒక్క  సారిగా  గుండెల్లోకి  తగిలింది . పూకు  నిండుగా  ఉంది . రవి  కూడా  తన  మొడ్డను  మంజుల  టీచర్  పూకులో  దోపి  అలాగే  నానా  పెట్టాడు . ఇద్దరికీ  కాసేపు  పూకులో  మొడ్డ  పెట్టడం  అలవాటు  అయింది . రవి  గాడికీ  కొత్త  కదా .

మజుల  తన  చేతిని  కిందికి  పోనిచ్చి  పూకు  దగ్గర  పెట్టింది . తన  పూకు  దిమ్మ  వాడి  మొడ్డ  దిమ్మ  అడుముకున్తున్నాయి . అంత  లావు  మొడ్డ  తన  పూకులో  దూరింది  అని  అర్ధం  అయింది . రవి  పిర్ర  మీద  కొట్టి  "ఉమ్మ్మం  ఇంకా  కదలరా  రాజా " అంది   గోముగా   మంజుల .

రవి  తన  మొడ్డను  మంజుల  పూకులోనుంది  బయటకు  లాగిమరలా  స్పీడ్  గా  దోపాడు . తన  నడుము  ముందుకు  వెనక్కు  ఆడిస్తూ  మంజుల  ను  దేన్గుతున్నాడు .

రవి  పొడిచే  ఒక్కొక్క  పోటుకు  మంజుల  పూకు  పచ్చడి  అవుతూ  ఉంది . మొగుడి  దగ్గర  పొందలేని  సుఖం  తన  కొడుకు  వయసు  వాడితో  పొందుతూ  ఉంది . మంజుల  నోటివెంట  బూతులు  రాసాగాయి .

"లంజా  కొడకా  దెంగరా   దెంగు  నీ  టీచర్  పూకు  దెంగు  ఇంకా  ఇంకా  గట్టిగా  లాగి  లాగి  దంచు  బాదరా  నీ  అమ్మ  పూకు  దెంగినట్టు  దేన్గుతున్నావురా రాజా  అబ్బా  అబ్బా  అమ్మా  ఏమి  కొడుతున్నావురా  ఇస్స్స్  హా  నీ  అమ్మ  కన్నా  పెద్ద  దాన్ని  నన్నే  సుఖపెడుతున్నావురా  రాజా " అంటూ  ఏమేమో  మాట్లాడుతూ  దేన్గిన్సుకుంటూ  ఉంది .

మంజుల  తన  అమ్మ  మాట  ఎత్తే  సరికి  రవి  మనసు  అమ్మ  మీదికిపోయింది .

"ఇస్స్స్  అమ్మా  అమ్మా  నిన్ను  కూడా  ఇలా  దేన్గితే  ఎలా  ఉంటుందమ్మా  అబ్బా  ఇస్స్స్  తట్టుకోలేనమ్మా  అమ్మా అమ్మా  నీ  పూకు  దేన్గా " అంటూ  అమ్మాను  తలచుకుంటూ  టీచర్ ను  దేన్గుతున్నాడు .

మంజుల  ఎదురుగా  ఉన్న  వాల్ల్చ్లోచ్క్  వంక  చూసింది . గుండె  ఆగింది . వామ్మో  లంజా  కొడకా  అరగంట  సేపు  దేన్గావత్రా  అనుకుంది . కాని  ఇంకా   రవికి  కారలేదు . ఇంకా  దంసుతూనే  ఉన్నాడు . మంజులజి  పూకు  మంతెట్టి  పోతోంది . ఇప్పటి  దాకా  మహా  అయితే  పది  నిమిషాలు  దేన్గిన్సుకుంది  కానీ  ఏక  బిగిని  అరగంట  సేపు  దేన్గిన్సుకోడం  ఇదే  మొదటి  సారి .

" ఒరేయి  రవి  ఇంకా  చాలురా  బాబూ  పూకు  మంతెట్టి  పోతోంది " అంది  మంజుల  నవ్వుతూ 
రవి  ఒక్క  సారి  కళ్ళు  మూసుకున్నాడు . అమ్మ  పిర్రాలను  అమ్మ  పూకు  ను  మనసులో  తల్సుకుననాడు . అమ్మ  కుత్తలో తన  మొడ్డ  పెట్టి  దేన్గుతున్నట్టు  ఊహించుకున్నాడు  అంటే  ఒక్క  సారిగా  మంజుల   పూకులో  కార్సుకున్నాడు . మంజుల  రవి  పిర్రల  మీద  చేతులు  వేసి  వాడి  మొడ్డను  తన  పూకులో  అడుముకుంది . పది  నిమిషాల  తరువాత  విడిపోయారు . రవి  తన  మొడ్డను  మంజుల  చీర  కొంగుకు  తుడిచాడు . మంజుల  తన  పూకును  లంగాతో  ఒత్తుకుంది . ఇద్దరూ  ల్యాబ్  కు  తాళం  వేసి  బయలు  దేరారు .

మంజుల   మనసు  గాలిలో  తేలిపోతూ  ఉంది . ఆనందంతో  మనసు  పరవళ్ళు  తొక్కుతూ  ఉంది  మంజుల  కూతురు   శోభ  ఇది  గమనించింది . శోభకు  17 ఏళ్ళు . "అమ్మా  అమ్మా  ఏంటమ్మా  ఈ  రోజు  చాలా  హుషారుగా  ఉన్నావు " అంది  అమ్మ  బుజం  మీద  తల  వాల్చి . ఏమని  చెబుతుంది . నీ  కన్నా  చిన్న  వాడితో  పూకు  పగల  దేన్గిన్సుకున్నాను  అని  చెబుతుందా . తనలో  తానూ  నవ్వుకుంది  మంజుల .

రాత్రి అయింది . అందరూ  భోజనాలు  చేశారు . మంజుల  బెడ్  మీదికి  చేరింది . మొగుడు  ఏదో  బుక్  కాడువుకున్తున్నాడు . మంజుల  లైట్  ఆర్పి  వచ్చి  పక్కనే  పడుకుంది . మంజుల  పక్కలోకి  రాగానే  మంజుల  భర్త  భాస్కర్  బుక్  పక్కన  పడేసి  ఆమె  వంక  తిరిగాడు . వీపు  చుట్టూ  చెయ్యి  వేసి  తన  దగ్గరగా  లాక్కున్నాడు .

మంజుల  బలిసిన  సాలలు  భాస్కర్  గుండెలకు  అడుముకున్తున్నాయి . మంజుల  ఆపిల్  పండ్ల  లాంటి  బుగ్గల  మీద  ముద్దులు  పెట్టాడు . మంజులకు  మత్తెక్కింది . మొగుడి   చేతులు  తీసి  తన  సల్ల  మీద  వేసుకుంది  పిసకమని  సిగ్నల్  ఇస్తూ . పాపం  మొగుడు  కదా  ఎక్కడ  తన  భార్య  సళ్ళు  కందిపోతాఎమో  అని  సుతారంగా  పిసుకుతున్నాడు . సాయంత్రం  రవి  గాడు  కసా  కసా  పిసికినప్పుడు  కలిగిన  ఆనందం  కలగడం  లేదు .

మంజుల  తన  చేతిని   కిన్దికిపోనిచ్చి  మొగుడి  మొడ్డ  మీద  చెయ్యి  వేసింది . అది  ఇంకా  లేవలేదు . మొగుజ్ది  లుంగీ  లో  చెయ్యి  పెట్టి  ఆయన  మోద్దనుపట్టుకుంది .ముందుకు  వెనక్కు  ఆడిస్తూ  ఉంది . మెల్లి  మెల్లి  గా  మొగుడి  మొడ్డ  గట్టి  పడింది . ఏమీ  చెయ్యకుండానే  రవి  గాడి  మొడ్డ  ఇనప  కడ్డీ  లాగా  లేచింది  ఈయన  మొడ్డ  ఏందీ  ఎంత  సేపు  ఆడించిన  లేవలేదు  అని  సందేహం  కలిగింది  మంజులకు .

ఇంతలో  భాస్కర్  పైకి  లేచాడు . మంజుల  మీద  పడుకున్నాది . మొగుడి  చేత  పూకు  నాకిన్సుకోవాలని  మంజుల  కోరిక  కాని  మొగుడిని  ఎలా  అడుగుతుంది  ఏమండీ  నా  పూకు  నాకండీ  అని . మొగుడే  తన  మనసు  తెలుసుకొని  తన   పూకు  నాకాలి . ఉసూరు  మంది  మంజుల . పూకు   నాకని  మొగుడో  ఒక  మొగుడేనా  అని  మొదటి  సారి  అనుకుంది .

16 ఎల్ల  అనునది  మొగుడి  పక్కలో  పడుకొని  దేన్గిన్సుకొని  ఇద్దరు  బిడ్డలా  తల్లి  అయింది  మంజుల  కాని  ఈ  నాడు  మరొక  కుర్ర  మోడ్డతో  దేన్గిన్సుకున్న  తరువాత   వీడెం  మొగుడు  అనే  విరక్తి  కలిగింది . అందుకే  అన్నారు .
రాజును   చూచిన  కళ్ళతో  మొగుడిని   చూస్తే  కొత్త  బుద్ధి  అయిందని . అనే  సామెత  కూడా  ఉంది  కదా . అలా  తయారయింది  మంజుల  వ్యవహారం ,మా  రవి  గాడి  మొడ్డ  దోపుకున్న  తరువాత  ప్రపంచం  లో  ఉన్న  మోద్దలన్నీ  చిన్నవి  గానే  కనిపిస్తున్నాయి  అమ్మదుకు . అందుకే  పక్కకు  తిరిగి  పడుకుంది . రవి  మొడ్డను  తన  పూకులో  పెట్టి  దేన్గుతున్నట్టు  ఊహించుకుంటూ  నిద్రలోకి  జారుకుంది .

మరునాడు  మామూలుగా  క్లాసు  కు  వెళ్ళింది . రవి  అక్కడే  కూర్చుని  ఉన్నాడు . వాడిని  చూడగానే  మనసు  అదుపు  తప్పింది . వెనక్కు  తిరిగి   బోర్డు  మీద  లెస్సొన్  రాస్తుంటే  వెనక  నుండి  రవి  తన  పిర్రలు  చూస్తున్నాడని  మధురమైన  అనుభూతి  కలిగింది . వాడు  అమాంతం  లేచి  వచ్చి  తనను  అక్కడే  ఒంగోబెట్టి  చీర  లంగా  నడుము  దాకా  పైకి  ఎత్తి  తన  తొడల   మధ్య  నుండి  బారాటి  మొడ్డను  దోపి  కసా  కసా  దేన్గుతాదేమో  అని  ఫీల్  అయింది .

మనసు  పాతం  మీద  లేదు . ఏదో  చెప్పానంటే  చెప్పాను  అని  ఆ  పెరిఒద్  కాగానే  బయటకు  వచ్చింది . నేరుగా  ల్యాబ్  కు  వెళ్ళింది . అత్తెన్దర్  ను  పిలిచి  రెండు  రకాల  టిఫిన్  కాఫీ  తెమ్మని  చెప్పింది . పోతూ  పోతూ  రవిని  ఒక సారి  రామ్మని  చెప్పు  అని  చెప్పి   పంపింది . 5 నిమిషాలలో  రవి  వచ్చాడు .

"ఏమి  చేస్తున్నావురా " అంది  మంజుల .

"ఏమీ  లేదు  మదం . మీ  గురించే  ఆలోచిస్తున్నాను "  అన్నాడు  నవ్వుతూ . షాక్  అయింది  మంజుల .

"నోర్ముయ్యి  ఏమిటా  మాటలు . తప్పు  కదూ " అంది  మంజుల  రవి  గాడి  ప్యాంటు  ముందు  భాగం  చూస్తూ .

"మదం  మీరు  ఈ  రోజు  లెస్సొన్  సరిగా  చెప్పలేదు . దీని  గురించే  ఆలోచిస్తున్నారా " అన్నాడు  రవి  తన  మొడ్డను  ప్యాంటు  లో  నుండి  బయటకు  తీసి  మంజుల  మొహం  మీద  ఆడిస్తూ .

"ఛీ  ఛీ  లోపల  పెట్టారా . పుట్టలో  నుండి  పాము  లాగా   బయటకు  తీసావు  ఎవరన్నా  చూస్తారు " అంది  మంజుల  రవి  మొడ్డ  వంక  ప్రేమగా  చూస్తూ .

"ఎవరూ  రారు  మదం . అత్తెన్దర్  ను  దూరంగా  పంపించారుగా  మీకూ  నాకూ  టిఫిన్  తేవడానికి  వాడు  రావడానికి  అరగంట  పడుతుంది . ఈ లోపల  మనం  ఒక  షో  వేసుకోవచ్చు " అన్నాడు  రవి  తన  లవడాను  మంజుల  మొహం  మీద  ఆడిస్తూ .

ఇంకా నిన్నటి నుండి దీనికోసమే కలవరిస్తూ  ఉంది .  అమాంతం  రవి  మొడ్డను  పట్టుకొని  తన  బుగ్గలకు  రుద్దుకుంది . మొడ్డ  పొడుగునా  చుప్  చుప్  చుప్  మంటూ  ముద్దులు  పెట్టింది . రవి  మొడ్డను  తన  సల్ల  మధ్య  అడుముకుంది .

" ఇస్స్స్  హా  ఒరేయి  లంజా  కొడకా . కళ్ళు  మూసినా  తెరిచినా  నీ  మోద్దె  కనిపిస్తూ  ఉందిరా . ఏమి  మాయ  సెసావురా  నన్ను . నువ్వు  కాదురా  నీ  మొడ్డ   నన్ను   మాయలో  పడేసిన్దిరా  లంజా  కొడకా . నీ  యమ్మ  ఎంత  లక్కీ  రా  ఇంట   లావు  మొడ్డ  ఉన్న  కొడుకును  కన్నది " అంది  పిచ్చి  పిచ్చి  గా  రవి  మొడ్డను  ముద్దులు  పెట్టుకుంటూ .

రవి  కూడా  మంజుల  సళ్ళు  పిసుకుతున్నాడు . తొడలమీద  చెయ్యి  వేసి  నిమురుతున్నాడు .మంజుల  తన  రెండు  రోడ్లు  విడదీసింది . రవి  తన  చేతిని  మంజుల  పూకు  దిమ్మ  మీద  పెట్టి  కసుక్కున  అదిమి  వదిలాడు . ఇస్స్స్స్  హా  ఉమ్మం  అని  మూలిగింది  మంజుల . వాడి  మొడ్డను  పట్టుకొని  పక్కనే  ఉన్న  అల్మిరః  పక్కకు  తీసుకెళ్ళింది .

"ఒరేయి  రవీ  ఆ  టేబుల్  ఈ  అల్మిరః  పక్కకు  లాగరా " అంది . "అలాగే  మదం " అంటూ  రవి  పక్కనే  ఉన్న  టేబుల్  అల్మిరః  పక్కకు   లాగాడు .

మంజుల  ఆ  టేబుల్  మోచేతులు  పెట్టి , చేతుల  మీద  తల  పెట్టుకొని , ఒంగుంది . అల్మిరా  పక్కనుండి   బయట  నుండి  ఎవరన్నా  వస్తున్నారా  అని  చూస్తూ  ఉంది . రవి  మంజుల  వెనక  చేరాడు . మంజుల  చీర , లంగా  పైకి  లేపాడు . నడుము  దగ్గర  కుప్పగా  పెట్టాడు .

మంజుల  లోపల  పంటి  వేసుకోలేదు . మంజులకు  రాత్రి  నుండి  పూకంతా  పులపరంగా  ఉంది . స్కూల్  కు  వెళ్ళీ  వేలగానే  రవి  మొడ్డ  పూకు  నిండా  దోపుకోవాలని  అనుకుంది . అందుకే  పంటి  వేసుకోలేదు . ఆ  విషయం  రవి  పసిగట్టాడు . ఇంకా  మంజుల  టీచర్  పూకులో  తన  మొడ్డ  పెర్మనెంట్  గా  సెటిల్  అయిపొయింది  అనుకున్నాడు .

"ఆంటీ  కొంచెం  తొడలు  విడదియ్యండి " అన్నాడు  రవి .
మంజుల  తన  తొడలు  బాగా  విడదీసింది . రవి  మోకాళ్ళ  మీద  కూర్చున్నాడు . మంజుల  రెండు  పిర్రలు  పట్టుకొని  పిసికాడు . మంజుల  పిర్రలు  పగల  దీసి  వాటి  మధ్య  మొహంపెట్టి  రుద్దుతున్నాడు . మంజుల  బలిసిన  పూకు  మధ్య  గా  కోసిన  ఆపిల్  పండు  లాగా  ఉంది . వాటి  మధ్య  బాదం  పప్పు  లాగా  గొల్లి  తొంగి  చూస్తూ  ఉంది .

రవి  మంజుల  పూకు  మీద  ముద్దులు  పెట్టాడు . పూకు  నాకుతున్నాడు .

"ఒరేయి  రవి  సాయంత్రం  సావకాశం  గా  నాకుడువుగానీ  ఇప్పుడు  నీ  మొడ్డ  పెట్టి  దెంగారా . పూకులో  జిలతో  కాచ్చి  పోతున్నాను . మధ్యలో  ఆ  అత్తెన్దర్  గాడు  వచ్చాడంటే  మధ్యలోనే  పీక్కోవాలి " అంది మంజుల  తన  పిర్రలు  ఆడిస్తూ .

అప్పటికే  మంజుల  పూకంతా  పూకు  నుండి  కారిన  రసంతో  రొచ్చు  ఒర్చ్చు  అయింది . రవి  తన  మొడ్డను  బాగా  నిగడ  బెట్టి  మంజులపూకు  మీద  ఆనించాడు . రవి  మొడ్డ  స్పర్శకు  మంజుల  ఒళ్ళు  పులకిన్సింది . హయా  ఇస్స్స్స్  ఉమ్మం  అని  మూలిగింది . రవి  తన  మొడ్డ  మీద  స్కిన్  వెనక్కు  లాగి  మొడ్డ   గుండును  మంజుల  పూకులో  దోపాడు .

ఇంకా  తట్టుకోలేక  మంజుల  తన  పిర్రాలను  వెనక్కు  నెట్టింది . రవి  గాడి  మొడ్డ  సాంతం  మంజుల  పూకులో  తాపడం  అయిపొయింది . మంజుల  తన  చేతిని  వెనక్కు  పెట్టి  చూసుకుంది . రవి  తొడలు  తన  పిర్రాలకు  తగులుతునాయి . ఒక్క  ఇంచ్  కూడా  మిగలకుండా  రవి  మొడ్డ తన  పూకులో  దూరింది  అని  అనుకుంది 

కదలరా  అంది  రవి  పిర్ర  మీద  చిన్న  దెబ్బ  వేసి . పట్టా  పగలు  పబ్లిక్  గా  స్కూల్  లో  టీచర్  ను  దేన్గడం  అంటే  మాటలా . రవి  కి  మతి  పోతోంది . కాని  ఇది  జరుగుతూ  ఉంది . తన  మొడ్డను  బయటకు  లాగి  కసిగా  దోపాడు .


ఇంకా  మొదలయింది  మంజుల  మదన  మందిరం  లో  మన్మధ  యుధం . రవి  తన  మొడ్డను  లాగి  లాగి  దోపుతుంటే  మన్న్జుల  కూడా  తన  పిర్రలు  వెనక్కు  తోస్తూ  దేన్గిన్సుకుంటూ  ఉంది . మజుల  ఎదురు  గా  ఉన్న  వాల్  క్లోక్  వంక  చూస్తూ  ఉంది . హాఫ్  అం  హౌర్  అయింది . ఇంకా  రవి  దేన్గుతూనే  ఉన్నాడు . దూరంగా  అత్తెన్దర్  టిఫిన్  తీసుకురావడం   చూసింది .

"ఒరేయి  లంజా  కొడకా  ఇంకా  అవగోట్టారా   అత్తెన్దర్  వస్తున్నాడు " అంది  మంజుల . కాని  రవికి  ఒపట్టాన  కారాదు . ఏమి  చేస్తాడు . కారకుండా  మొడ్డను  పూకులో  నుండి  బయటకు  తీస్తే  మోద్దంతా  నొప్పి  పెట్టి  చావాలి . తియ్యకపోతే  మంజుల  గుట్టు  బయట  పడుతుంది .

రవి  కళ్ళు  మూసుకున్నాడు . అమ్మ  ను  తల్సుకున్నాడు . అమ్మ  పూకు  అమ్మ  పిర్రలు  అమ్మ  తొడలు  అమ్మ  సళ్ళు  మనసులో  ఊహించుకున్నాడు . తన  మొడ్డను  అమ్మ  పూకులో  దోపి  దేన్గుతున్నట్టు  ఊహించుకున్నాడు . అంటే  అవుట్  అయి  పొయ్యాడు . తన  మొడ్డను  మంజుల పూకులో  అదిమి  పెట్టి  కార్సుకున్నాడు .

ఇంతలో  అత్తెన్దర్  స్కూల్  గేటు  లోకి  వచ్చేసాడు . మంజుల  గబా  గబా  పైకి  లేచింది . లంగాతో  తొడల  మధ్య  అడుముకుంది . రవి  కార్చిన  రసం  అంటా  లంగాకు  అంటుకుంది . అలాగే  వచ్చి  చైర్  లో  కూర్చుంది .

"ఒరేయి  రవి  నువ్వు  పోయి  అక్కడ  అల్మిరః  లో  ఉన్న  బుక్స్  అన్నీ  సర్దుతూ  ఉంది " అని  చెప్పింది .

రవి  కూడా  తన  మొడ్డను  ఉన్దెర్వెఅర్  లోకి  నెట్టాడు . ప్యాంటు  జిప్  లాక్కున్నాడు . మంజుల  అల్మిరః  దగ్గరకు  పోయి  అందులో  బుక్స్  సర్డుతున్నట్టు  అచట  చేస్తున్నాడు .

ఇంతలో అత్తెన్దర్  వచ్చి  టిఫిన్  టేబుల్  మీద  పెట్టాడు . వాటర్  తెచ్చి  పెట్టాడు . అమ్మ  గారూ  నేను  వెళ్లి  లంచ్  చేసి  వస్తాను  అని  చెప్పి  లంచ్ కి  వెళ్ళాడు .
తరువాత  మంజుల , రవి  కలిసి  టిఫిన్  చేశారు .

అప్పటినుండి  ఇదే  మాదిరి  సందు  దొరికినప్పుడల్లా  రవి  గాడి  మొడ్డను  పూకులో  దోపుకొని  దేన్గిన్సుకుంటూ  ఉంది  మంజుల . రవి  కూడా  మంజుల  పూకు  దేన్గడం  అలవాటు  పడ్డాడు .
అలా  ఉండగా  ఒక  నాడు  ఏమి  జరిగిందంటే ...........


ఆ  రోజు  ఆదివారం . నాకు  మొడ్డ  అంటా  జిలగా  ఉంది . ఒక  సారి మంజుల  టీచర్  ఇంటికి  వెళ్లి  నా  మొడ్డను  ఆమె  కుట్ట  మీద  రుద్దుదామా  అని  పించింది .

"అమ్మా  అమ్మా  నేను  మంజుల  మదం  ఇంటికి  వెళుతున్నాను . ఈ  లెస్సొన్  అర్ధం  కాలేదు " అని  అమ్మాకు  చెప్పి  మంజుల  టీచర్  ఇంటికి  వెళ్లాను .

మంజుల  టీచర్  ఇంట్లో  ఆమె  ఒంటరిగా  ఉన్నాన్రు . పెద్దాంమాయి  ప్రైవేటు  క్లాసు  కు  వెళ్లిందట . కొడుకు  క్రికెట్  గ్రౌండ్  కు  వెళ్లాను . వాళ్ళ  ఆయనకు  ఆఫీసు  తప్ప  చేరే  పని  లేదు . ఆది  వారం   కూడా  ఆఫీసు  కు  వెళ్ళాడు .

మదం  చైర్  లో  కూర్చుని  ఏదో  బుక్  కాడువుకుంటూ  ఉంది . నేను  వెనక  నుండి  వెళ్లి  మంజుల  సల్ల  మీద  చేతులు  వేసాను .

"నాకు  తెలుసురా  నువ్వు  వస్తావని . నాకు  ఎందుకో  పొద్దున్న  నుండి  పూకులో  జిలగా  ఉంది . రాత్రిమా  ఆయన  పూకంతా  నాకి  నాకి  నా  పూకులో  జిల  రేపాడు . కాని  పట్టు  మని  పదినిశాలు  కూడా  దేన్గలేదు  అందుకని  పూకంతా  పులపరంగా  ఉంది . నువ్వు  వస్తే  బాగుంది  నా  పూకునిండా  మొడ్డ  దోపుకోవచ్చు  అనుకున్నాను . ఇంతలో  నువ్వే  వచ్చావు " అంది  మంజుల  టీచర్ .

"టీచర్  టీచర్  మీ  సాలలు  చీకనా " అన్నాను .

"చీకరా " అంది  మంజుల 

రవి  ముందుకు  ఒంగాడు . మంజుల  జాకెట్  పైకి  ఎత్తి  చీకుతున్నాడు . వాటం  కుదర  లేదు . మంజుల  ను  లేపి  తను  చైర్  లో  కూర్చున్నాడు . మంజుల  పక్కన  నిలబడింది . మంజుల  సన్ను  రవి  మొహం  ముందు  ఉంది . రవి  మంజుల  సన్ను  నోట్లో  పెట్టుకొని  చీకుతున్నాడు . మరొక  చెయ్యి  మంజుల  తొడల  మధ్యపెట్టి  అడుముతున్నాడు . మంజుల  కూడా  తన  కాళ్ళు  విడదీసింది . రవి  తన  చేతిని  మంజుల  తొడల  మధ్యకు  పోనిచ్చాడు . మంజుల  పూకును  చీర  లంగామీది  నుండే  తడుముతున్నాడు . పిసుకుతున్నాడు .

మంజులకు  పూకులో  జిల  రేగింది . రవి  గాడి  తలను  తన  సల్ల  మధ్య  అడుముకుంది . ఇస్స్స్  హా  అమ్మా  అమ్మా  అంటూ  రవి  చేత  సాలలు  చీకిన్సుకుంటూ  ఉంది 

ఇంతలో  దబాలున  తలుపు  తెరుచుకుంది . మంజుల  18 ఎల్ల  కూతురు  లోపలకు  వచ్చింది . హడావిడిగా  మంజుల  వెనక్కు  జరిగింది . పమిట  సరిసుసుకుంది . ఎరా  ఎన్ని  సార్లు  చెప్పినా  నీకు  ఈ  సుమ  రాలేదా  నువ్వు  ఒత్తి  మట్టి  బుర్రరా  అని  తిడుతూ  ఉంది .

ఇది  చూసింది  మంజుల  కూతురు  అర్చన . రవి  బిక్క  మొహం  వేసాడు . "దీనమ్మని  దేన్గా  ఈ  లంజ  ఇప్పుడే  రావాలా " అని  తిట్టుకున్నాడు .

"ఏంటమ్మా  తమ్ముడికి  లెస్సొన్  సరిగా  రాలేదా " అంది  అర్చన .

"అవునమ్మ  వీడు  ఒత్తి  మొద్దు  వెధవ . ఓ  పట్టాన  అర్ధం  కాదు " అంటూ  రవి  నెట్టి  మీద  మొత్తింది .

"అమ్మ  నీయమ్మ  లంజల్లార  ఏమి  నాటకాలాడుతున్నారే " అనుకున్నాడు  అమాయకంగా  మొహంపెట్టి .

ఇంతలో  అర్చన  కళ్ళు  అమ్మ  సల్ల  మీద  పడింది . జాకెట్  రెండు  పాయలుగా  ఊది  పోయి  ఉంది . అమ్మ  పలచటి  చీర  పమిట  లో  నుండి  రెండు  సాలలు  సగం  సగం  కనపడుతున్నాయి .,

స్టూడెంట్  కు  లెస్సొన్  సెపుతున్నపుడు  అమ్మ  రెవిక  ఎందుకు  ఊడింది . కొంపదీసి  రవి  గాడి  తో  సాలలు  చీకిన్సుకుంటూ  ఉందా . ఏమో  అనుకుంది  అర్చన .

"ఇంకా  చాల్లే  గానీ  వెళ్ళు . రేపు  స్కూల్  లో  అర్ధం  యెట్టు  చెబుతాను " అంది  మంజు .అ 

"సరే  టీచర్ " అంటూ  రవి  బతుకు  జీవుడా  అంటూ  బయట  పడ్డాడు . ఈ  దెబ్బకు  రవి  గాడి  8 అంగుళాల  మొడ్డ  రెండు  అంగుళాలు  అయింది .

మరు  నాడు  శ్చూల్  లో  రవిని  తన  ల్యాబ్  కు  పిలిచింది  మంజుల .
"ఒరేయి  రవి  నిన్న  నాకు  పై  ప్రాణాలు  పైనే  పోయాయిరా  అమ్మో  దానికి  తెలిస్తే  ఇంకేమన్నా  ఉందా . వద్దురా  బాబూ  కొన్నాళ్ళు  ఆపెడ్డాము . అయినా  నువ్వు  ఇంటికి  రావాక . మనకు  ఇక్కడే  స్కూల్  లోనే  సేఫ్ ." అంది  మంజుల 

"సరే  టీచర్  మీ  ఇష్టం  మీకు  ఎక్కడంటే  అక్కడే ."అన్నాడు  వినయంగా 

అటు  ఇటు  కోసిన్సి . కాతుక్కున  రవి  మోద్దను  పాంట్  మీది  నుండి  అదిమింది . "ఒరేయి  లంజా  కొడకా  దీనిని  వదలలేకపోతునననురా . నీ  లవడా  కోపించి  ఏమి  మాయ  సెసావురా  నన్ను . ఇస్స్  హయా  అమ్మా  నా  కూతురు  రాకపోయి  ఉంటె  హాయిగా  పూకు  నిదా  దోపిన్సుకొనే  దాన్ని " అంది  రవి  గాడి  మోద్దను  అడుముతూ . ఇంతలో  ఎవరో  వస్తున్నట్టు  అలికిడి  అవడంతో  చెయ్యి  వెనక్కు  తీసుకుంది 

"టీచర్  ఎక్కడికన్నా  బయటకు  పోదామా " అన్నాడు  రవి 

"అవునురా  నాలుగు  రోజులు  ఎక్కడికన్నా  బయటకు  చెక్కేసి  ఆ  నాలుగు  రోజులు  24 గంటలూనీ  చేత  కుమ్మిన్సుకొంటేనే  కానీ  నా  పూకు  జిల  తీరేట్టు  లేదు " అంది  మంజుల  తన  చేతిని  తొడల  మధ్య   అదుముకుంటూ .

రవి  నవ్వుకుంటూ  బయటకు  వెళ్ళాడు .

Tuesday, December 20, 2011

వదిన కొవా బిళ్ల లాంటి పూకు – మరిది మొడ్డ

వదిన కొవా బిళ్ల లాంటి పూకు – మరిది మొడ్డ

గుడ్మార్నింగ్…వదిన గారూ….బాగున్నారా..
అదే అల్లరి నవ్వు, కనుబొమ్మలు కొంచెం పైకెత్తి నా కళ్లల్లోకి చూస్తూ అడిగాడు.
గుడ్ మార్నింగ్ మరిది గారూ….ఎలా జరిగింది ప్రయాణం..అత్త గారూ, మామగారూ ఎలా ఉన్నారు,నువ్వొక్కడివే మొత్తం డ్రైవ్ చేసావా“అంతా బగానే ఉన్నారొదినా.. నువ్వెలా ఉన్నావు, ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేరుగా ఫుల్ల్ ఎంజాయ్ ఆ…?”
ఆ ప్రశ్న అడుగుతున్నప్పుడు వాడి కళ్ళు నా సళ్లని తడుముతున్నాయి, అదిగో..అక్కడే వాడు నాకు నచ్చేది. కళ్ళతోనే కడుపు చేసేస్తాడు వెధవ. 
“ఆం…ఎంజాయే…కానీ నువ్వేమి చేసావ్, అవునూ పెద్దాళ్ళిద్దరూ అంటే సెంటిమెంటు కాబట్టి వెళ్ళారునువ్వేమిటి నాయనా అన్ని రొజులు అక్కడా…ఎవరైనా ఫిగరా..??”
నా నుంచి ప్రశ్న కి సమాధానమే వాడికి ఎక్కువంటే, నేను ఎదురు చిలిపి ప్రశ్న కూడా సంధించేసరికి వాడు ఉక్కిరి బిక్కిరయాడుకొంచెం తడబాటు బైటికే తెలుస్తోంది. ప్రశ్న అడిగి ఇంకో పేజీ తీసుకుందామని ముందుకి వంగా. పైటకి పిన్ను పెట్టి లేదేమో అది కాస్తా జారిపోయి మహోన్నత శిఖరాలు బయట పడాయిబెల్లం గురించి చీమ కి చెప్పాలా నేను గమనించే లోపే చిన్నా గాడి కళ్లు నా చళ్ల లోయలో ఇరుక్కున్నాయి, బ్రా లేని నా బాయలు రెండూ వాడికి లో నెక్ జాకెట్టులో దాదాపు కనబడ్డాయి. ఇంకొంచెం ముందుకి వగితే అసలు పూర్తిగా బైటికే వచ్చేస్తాయేమొ అన్నంత ఉబ్బి ఉన్నై. న్యూస్ పాపర్ పేజీ చేతులోకి తీసుకుని కూడా పైట ని సరిచయ్యలాఅలాగే వదిలేసరికి నెమ్మదిగా నా పక్కనే వచ్చి కూర్చున్నాడు
ఏంటి మరిది గారికి చనువు ఎక్కువవుతోందే …..”
ఓరకంటి తో చూస్తూ అన్నా, అకస్మాత్తుగా వాడి చెయ్యి నా నడుం మీద పడింది. ఒక్కసారి వెయ్యివోల్టుల కరంట్ తగిలినట్టైంది. మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నా. ఇక వాడికి అడ్డేమిటి అన్నట్టు. 
అబ్బా…నా ముద్దుల వదినా…ఎంత కులుకుతున్నారండీ…మీ ఎత్తులు నన్ను చంపుతున్నాయి…. వదినా…కొంచెం వాటిని తాకచ్చా..ప్లీజ్……”
నా ఒళ్ళు నా స్వాధీనం లో లేనేలేదు, ఐనా అన్నీ ఒక్కసారే అప్పజెప్పలేక బెట్టు పోతూ వాడి స్పీడ్ కి కొంచెం బ్రేక్ వేసా..
ఛీ…ఏంటయ్యా ఇదీ….అసహ్యంగా… నేను నీకు వదిన్ని…..వదినని ఎవరైనా దెంగుతారా, మీ అన్నయ్య కి తెలిస్తే..
అన్యాయం వదినా…ఇన్ని నిధులు ఎదురుగా పరిచి నన్ను ముట్టుకోవద్దంటే ఎలా, మిమ్మల్ని ఆ రోజు బ్రా, పేంటీ లో చూసిన దగ్గర నుంచీ ఎన్ని సార్లు నా మొడ్డ కొట్టుకున్నానో తెలుసా
వాడి భుజం నాభుజాన్నితాకుతోందిఒక్క సారి సోఫా లోంచి చటుక్కున లేచా. అక్కడినుంచి పరిగెట్టేలోపు వాడు లాఘవంగా నా పైట పట్టుకున్నాడు. నేను ఒక్క రెండు రౌండ్లుతిరిగి చీరని వాడికే వదిలి లంగా, జాకెట్టు తో పరుగున ఇంటి మెయిన్ డోరు దగ్గరికి వెళ్ళా వాడి పద్దతి మాత్రం అదేఅస్సలు తొందరలేదుఅక్కడేకూర్చుని చూస్తున్నాడు. నేను ఒకసారి తలుపు లోపల బోల్టు చెక్ చేసుకున్నావెనకనుంచే వాడి వైపు వోరగా చూసావాడు నా గుద్ద వైపు ఆబగా చూస్తున్నాడు.
వొదినమ్మా…..నీ చళ్ళే కాదుపిర్రలు కూడా బాగా బలిసాయమ్మా…. కాలేజీ రోజుల్లో ఎంతమందిని చంపావూ..
నా పిరుదుల మీద వాడి కామెంట్ విని సరసం గా నవ్వా, నా పిర్ర మీద చెయ్యేసి నాలిక ని బైటికి పెట్టి పై పెదాన్ని తాకుతూ వాణ్ణి చూసి కన్నుకొట్టా..రారా ఈ వదిన పిరిదులు నీవే అన్నట్టు
“నీ……ఒద్దొద్దు…బూతులొచ్చేస్తున్నాయి………వొదిన గారూ…….చూడండి నా బుజ్జిగాడు లేచిపోయాడు”
పాంట్ మీంచే వాడి గుడారాన్ని చూపించాడు, అబ్బ మా ఆయన దానికంటేబాగా నిగిడి కనబడుతొంది. బహుసా వీడు నాకు కడుపు నిండా పెడతాడు. వాడి బెల్లకాయ్ చూస్తే నాకు నోరుఊరిపోతోంది, అక్కడే బైటికి తీసి కుడవాలనిపిస్తోంది. వాడు నాలా ఆరాటపడడం లేదు, చాలా కూల్ గా ఉన్నాడు. మనసులో చేస్తున్నది తప్పని తెలిసినా నాకువేరే మార్గం కనబడలా, నా భర్త ది నాకు చాలకపోయినా పరవాలేదు, కానీ ఆయనది అసలు లేవడమే కష్టం గా ఉందే. ఈ పరిస్థితుల్లో మరిది తో వాయించుకోవడం లో తప్పే లేదు. అలాగేనడుచుకుంటూ మా బెడ్రూం లొకి వెళ్ళా. మంచం మీద వాలి పక్కకి తిరిగి పడుకున్నా.వాడు వస్తాడని నాకు తెలుసు. పిల్లిలా నా గదిలొకి వచ్చాడు. పక్కకి తిరిగి పడుకున్నందుకు నా ఎడం పిరుదు పక్క భాగం ఎత్తుగా ఉంది. చిన్నా వచ్చి నా కాళ్లదగ్గర కూర్చున్నాడు, నేను కళ్ళు మూసుకుని వాడి వేడి స్పర్శ్ కై ఎదురుచూస్తున్నా. కడుపు నిండా దెంగిచ్చుకుని దాదాపు 10 రొజులైంది, సళ్లన్నీ బాగా సలుపులుగా ఉన్నాయి. ఈ రోజు వీడువస్తాడని తెలుసుకానీ వీడితొ ఇంద తొందరగా దెంగిచ్చుకునే ఛాంస్ వస్తుందనుకోలా. మా ఆయన ఈ రోజు బైటికి వెళ్లినందుకు మనసులోనే ఆయనకి థాంక్స్ చెప్పుకున్నా. నెమ్మదిగా నా పిర్ర మీద చెయ్యిపడింది. చేతిలో వణుకు తెలుస్తోంది.
“వదినా…….ఓ నా ముద్దుల వదినా….నీ మందిరం ఎత్తుగాఉంది. ఇవాళ మనిద్దరి శోభనమా, మీ యవ్వనభారాలన్నీ ఇక నేనే మొస్తా”
పిర్రమీద సమ్మగా రాస్తున్నాడు. నాకు దురద బాగా ఎక్కువౌతోంది, జాకెట్టు కి లంగా కి మధ్యలో ఉన్నా ఖాళీ దగ్గర మొహం పెట్టిముద్దు పెడుతున్నాడు.
“అబ్బా…చిన్నా….చంపుతున్నావ్ మరిదీ….అలా తడమకయ్యా…సిగ్గుగా ఉంది.”
నిజంగానే సిగ్గుగా ఉంది, మొగుడు బైటికెళ్ళినప్పుడు ఇలా దెంగేవాణ్ణి ఏమంటారు? అదే విషయంవాడు అదుగుతున్నాడు. సమాధానం చెప్పడానికి చచ్చే సిగ్గుగా ఉంది.
“చెప్పుండి వదినగారూ….మొగుడు లేనప్పుడు వచ్చిదెంగే వాడిని ఏమంటారు?”
“రంకు మొగుడు అంటారనుకుంటా” సిగ్గుగా గొణిగా.
“కరక్ట్ వదినమ్మా….అది నేనే…..నేనే నీ రంకు మొగుడిని, ఇక అన్నయ్య లేనప్పుడల్లా వొదిన కొవా బిళ్ల లాంటి పూకు నాదే”
నేను ఇంత తొందరగా వాడితో పక్కెక్కినందుకు వాడికి మహా సంబరం గా ఉంది, నన్నునెమ్మదిగా వెల్లకిల్లాతిప్పాడు, దగ్గర నుంచి చూస్తే అచ్చం మా అయన లానే ఉన్నాడు. నా పొట్ట మీద సున్నితం గా రాస్తున్నాడు. నేను కళ్ళుమూసుకుని ఆ ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తునాను.
“ఆ…అబ్బా….మరిదీ….చంపకురా….ఇష్……ఆ…”
లోపల చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. వెల్లకిల్లా తిరిగి మరిది వంక చూసా అప్పటికే అతను పాఁట్ విప్పేసి డ్రాయర్ మీద ఉన్నాడు. అతని దడ్డు లొపలి నుంచి ఎగిరెగిరి పడుతొంది. చేతిని నా మరిది మడ్డ మీద వేసా, వేడి గా తగిలింది. ఈ వేడి నా మొగుడి లవడా కి లేదు. అబ్బ దెంగులాట అంటే ఇలాగే మొదలవ్వాలి, వాడికి కావాల్సినవి వాడు వెతుక్కుంటున్నాడు, నాకు కావాల్సింది నాకు ఇచ్చేసాడు. నా మరిది నెమ్మదిగా నా లంగా ని పైకి లేపుతున్నాడు.
“వొదినా….నీ తొడలు నున్నగా ఉంటాయి, సరే కానీ నేను నీ చళ్ళని, బిళ్లని చూసిన రోజు నన్ను తిట్టుకున్నావా?”
వాడు ప్రశ్న అడుగుతూ కూడా పని ఆపడం లేదు, ఇప్పుడు చీర తొడల పైదాకా లేచిపొయింది, రెండు తొడలనీ నున్నగా రాస్తున్నాడు. నా తొడలు షకీలా తొడలలాగా ఉన్నాయిట. మరిది అలాంటి కామెంట్లు చేస్తుంటే నా పూకులో పాకం రేగిపోతొంది. ఒడుపుగా నా పాంటీ ని కిందకి లాగేసాడు, లంగా విప్పకుండానే కింద పేంటీ ని లాగడంతో నా పూకు మీద ఇంకా కొంత ఆస్ఛాదన ఉంది. మరిదిది భలే టేస్ట్, నా స్తనాల దగ్గరికి రాకుండా, కింద కన్నెగుహ మీదే ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నాడు. రెండు తొడల మధ్యలో వాడి చెయ్యి సుతారంగా పాకుతొంది. నున్నగా ఉన్న నా తోడలు వాడి చేతికి సహకరిస్తూ పైపైకి జార్చుతున్నాయి. పైన పూకారాటం ఎక్కువైంది వాడి వేలు ఏ క్షణాన్నైనా నా కన్నెసంపదని తాకచ్చు,. అయినా ఇంకా కన్నెపూకేంటి నా భర్త దెంగాడుగా, ఇక నేనుఆంటీనే అనుకుని నవ్వుకున్నా.
“ఏంటివదినా….నవ్వుతున్నారు, ఏదో చిన్న పిల్లాడిని ఆడపిల్ల చళ్ళని , పూకుని ఎలా తడమాలో కూడా తెలీదు. తప్పులుంటే క్షమించాలి, అంతేగానీ నవ్వితే ఎలా?”
అమాయకంగా అడుగుతున్నడు, ఈలోపు వాడు డ్రాయర్ ని వాడి నుంచివేరు చేసేసా. స్ప్రింగ్ లా లేచింది నా మరిది మొడ్డ. అబ్బా…8 నుంచి 9 అంగుళాల పొడుగు, దాదాపు రెండున్నర అంగుళాల వెడల్పు మంచి జాతి మడ్డ లా ఉంది.
“అమ్మో….మరిదీ…ఇంత ఎలా పెంచావయ్యా… చూస్తేనే కడుపు నిండిపోతొంది, ఇంక నా పూకు లొ తోసావంటే నా గొంతు లో నుంచి బైటికి వస్తుందేమోనయ్యా…” అప్రయత్నం గా బైతికే అనేసా.
“ఆహా…వదినగారికి బూతులు బాగానే వచ్చే…ఇంకా ఏమీ తెలీని పెళ్ళికూతురనుకున్నా”
నన్ను తిడుతున్నాడో, పొగుడుతున్నాడో తెలీదు, అబ్బా..ఇందాకటినుంచి ఎదురుచూస్తున్నా.వాడి చెయ్యి నా పూకు మీద వేస్తాడని. పూకంతా చిత్తడిగా ఉంది. వాడు నా పూకు భాగం వదిలి నా పైన అందాలమీద పడ్డాడు. జకెట్టు బాగా టైట్ ఐపొయింది, చన్నుల కింద చెయ్యి వేసి సున్నన్నితం గా పైకి రాస్తున్నాడు, మెత్తగా ఉన్నాయి నా చనుగుబ్బలు, వాడు చెయ్యి పడగానే నిపిల్స్ మాత్రం అలర్ట్ అయ్యి నిక్కబొడుచుకుని జాకెట్టు లొంచి సూదిమొన లాగా పొడుచుని కనబడుతున్నాయి. లొపల బ్రా లేదేమో నీలం రంగు జాకెట్టు మీద కూడా ముచ్చికలు బాగా కనబడుతున్నై. కుడి వైపు చన్నుని ఒడుపుగా పట్టుకున్నాడు.
“అబ్బా…మరిదీ…..ఎం పట్టురా…నా సొనలోంచి పాలు కారవు కన్నా….ఎందుకలా పిసుకుతావు?”
గోముగా అడిగిన ప్రశ్నకి వాది చెయ్యి మరీ రెచ్చిపొతోంది. జాకెట్టు మీంచే నా పాలకొల్లు బత్తయిలని పిండుతున్నాడు, ఒక చన్ను ని పైకి పొంగించి నిపిల్ ని నోట్లోకి తిసుకున్నాడు.
“ఆహ్…మరిదీ….నెమ్మదిగా…..చెప్పాగా.. అందులోంచి పాలు రావురా…..పిసికేస్తున్నాడమ్మా పిల్లాడూ…”
నాకూ ఆటగా ఉంది, ఇంకా కుర్రాడు కావడం వల్ల నేను స్వాతంత్రం గా మాట్లాడగలుగుతున్నా.. చళ్లని వదిలి జకెట్టు హుక్కు ఒక్కొక్కటిగా విప్పుతున్నాడు. హుక్స్ విప్పేటప్పుడు వాడి వేళ్ళు నా చను మొనలకి తగిలి ఒళ్లంతాతిమ్మిరెక్కిపోతొంది. నన్నుపూర్తిగా నగ్నం గా చేసేసాడు.
“వొదినా…ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావో తెలుసా………………..ఒద్దులే చెప్పను .నీకు కొపం వస్తుంది.”
నాకు తెలుసు వాడు ఏం చెప్పలనుకుంటున్నాడొ ప్రతి మొగాడు దెంగేటప్పుడు వాడే మాటే “ల ం జ”
“హూ…ఇంకాఎందుకు మరిదీ మొహమాటం, పక్కెక్కించావు, పైకెక్కబోతున్నావూగా ఇక నీ ఇష్టం….నీ నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుకో.. మరేం ఫరవాలేదులే మీ అన్నయ్య కూడా చాలా బూతులే వాగుతారు నన్ను దెంగేటప్పుడు”
చిన్న వాడి దగ్గర నాకు మొహమాటమేముంది, పచ్చిగా మాట్లాదుతున్నా నేను కూడా.
“అవునొదినా…….నువ్వు నిజంగా లంజ లానే ఉన్నావు, నీ చళ్ళు చూస్తుంటే నాకు బూతు సినిమాల్లో పెద్ద చళ్ళ భామలు గుర్తొస్తున్నారు. సరే కానీ నువ్వు కూడాబూతులు మాట్లాడతావా లేక మొహమాటమా?”
ఎదురు ప్రశ్నలు వేస్తూ నెమ్మదిగా నా నగ్న స్తనాన్ని చేత్తో మసాజ్ చేస్తూ ముటికని నోటితో చప్పర్సిస్తున్నాడు. నాకు పూకు లో గుల ఆగడం లేదు…ఈ రాపిళ్ళు, చీకుళ్ళు మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు కానీ ముందు మా ఆయన రాకుండా ఒక మంచి పోటు వేయించుకోవాలని ఉంది. మొగుడి దగ్గరైతే మొహమాటం గానీ రంకుమొగుడి దగ్గరెందుకూ.
“ఒరేయ్ మరిదీ….రా…..రా ఇంక ఆగలేను …మళ్ళీ ఆయనొచ్చేస్తారు.. తొరగా పైకెక్కి నా పప్పని పగలదీయరా.. నీ గూటం లోపలికి దూర్చుకోవాలని నా పాలకోవా చాలా ఆశ గా ఎదురు చూస్తోందిరా….లంజాకొడకా…..రా రా నీ యబ్బా..”
మీదకి లాక్కున్నా….ఇప్పుడు వాడి లవడా సైపుగా నా పూకులో దిగిపోయింది, నెమ్మదిగా దంపుడు మొదలెట్టాడు. కన్నె బిలమంతా చిత్తడి గా ఉండడం వల్ల దెబ్బ దెబ్బ కి తపక్ తపక్ మని చప్పుడొస్తోంది,
“అబ్బా,,,,,మరిదీ….ఎం దెంగుడురా….ఆహ్హా…నా తీట తిరుతోంది….ఆహ….ఇష్ష్….. అమ్మా…..నెమ్మది….” మెలికలు తిరిగిపోతున్నా
“లంజా….వదినపూకుల్లొ నా సుల్ల…ఒళ్ళంతా బాగా పెంచావే…కాలేజీ లో ఎంతమంది ఎక్కి దిగారే….పూకు లంజా…” మదమెక్కిన ఏనుగులా ఊగిపోతున్నాడు. నా పూకులో వాడి మడ్డ చాలా స్పీడ్ గా కదులుతోంది,
“ఆ…ఆ…ఆక్…ఆక్….అమ్మ…..అహ్..ఆహ్…కొట్టు….కొట్టు….అలానే….అబ్బ…..ఎంత గట్టిగా ఉందిరా ని బెల్లకాయ్…ఇది బెల్లకాయా లేక బెల్లంకొట్టేకర్రా? దెంగు…లంజా కొడకా… దెంగు….నువ్వు దెంగుతున్నావ్ గా ని యమ్మా..నా కాలేజ్ దెంగులాటలు నీకెందుకురా..”
నా బాయలని ఇష్టం వచ్చినట్టు పిసుకుతున్నాడు, వీడు ఖచ్చితం గా ఎవరినో బాగా దెంగాడు లేకపోతే ఇంత సమ్మగా దెంగడం కష్టం. నా రెండు తొడలని బాగా వెడల్పు చేసి పూకంతా చింపేస్తున్నాడు.
“ఆక్…ఆక్…ఆక్…….అష్……అయ్యా…..అమ్మ……నెమ్మది…..మరిదీ….చంపేస్తున్నావ్రా….అంగ్…..అంగ్…అబ్బా…..కొట్టు….లంజాకొడకా ఇంకాదెంగరా…అదీ ..అలానే…ఆఅహ్…సమ్మగా ఉంది…..”
పైనున్న నా మరిది సళ్ల తీట తీర్చి కింద దాదాపు పావుగంట సేపు ఆపకుండా పూకు దెంగి నన్ను నీరసం గా వదిలి నా స్తనాలమీద తల ఆంచి పూకు మీద నూనూగు ఆతులతో అమాయకం గా ఆడుకుంటున్నాడు.
సడన్ గా కాలిం బెల్ మోగేసరికి ఇద్దరం ఒక్కసారి ఉలిక్కి పడి హడావిడిగా లేచాం.
కాలింగ్ బెల్ రెండు సార్లు మోగింది, చిన్నా గాడు హడావిడి గా లేచి
“వదినా..అన్నయ్య వచ్చినట్టున్నాడు, నేను నా రూం లోకి వెళ్ళి పడుకున్నట్టు నటిస్తా. నేను ఊరి నుంచి వచ్చి పడుకున్నానని చెప్పు ప్లీజ్…”
నగ్నం గా, హడావిడి గా అల్లగే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. నేను కింద పడున్న చీర,లంగా, పేంటీ అన్నీ అల్మారా లో పారేసి, ఒక నైటీ వేసుకుని డోర్ వైపు పరుగుతీసా. తలుపు తీయగానే ఎదురుగా నవ్వుతూ నా భర్త.
“ఏరా…కవ్యా..బోర్ కొట్టిందా….సారీరా కొంచెం లేట్ అయింది”
చేతులోని బాగ్ నాకు అందిస్తూ చెబుతుంటే నేను సిగ్గుతో చచ్చిపోయాను. నిశ్శబ్దం గా ఆయన చేతిలోని బాగ్ తీసుకుని గదిలోకి నడిచా. నా వెనకే ఆయనా గదిలొకి నడిచారు
“చిన్నాగాడు వచ్చాడా”
“వచ్చాడండీ కాఫీ తాగి పడుకున్నాడు”
దెంగిచ్చుకున్నానని చెప్పగలనా, మనసు లో ఆయనని మోసం చేసానని భాధ ఉన్నా, ఇందాక చిన్నా గాడు ఇచ్చిన సుఖం ముందు ఇది చిన్నదే అనిపించింది. ఇంకా వాడు ఇచ్చిన సుఖం తాలూకు తీపి నా పూకులో అలానే ఉంది. శరీరం అంతా అదో రకమైన తీయటి అనుభవం. కింద పెదాలు ఇంకా వాడు చేసిన అల్లరికి ప్రతీకలుగా తడిగా ఉండి నన్ను ఇంకా అదే మత్తు లో ఉంచాయి. మా ఆయన బట్టలు విప్పి లుంగీకట్టుకుని నెమ్మదిగా చెప్పడం మొదలెట్టారు.
“కవీ..నా వీసా లో చిన్న మార్పువచ్చిందోయ్, మనం US వెళ్ళడం లేదు. ఈ రోజు మీటింగ్ లో నా ప్రాజెక్ట్ దుబాయ్ అని డిసైడ్ అయింది, నీ పాస్ పోర్ట్ రాంగానే టికెట్స్ చేయిస్తారు. బహుసా ఈనెల ఆఖరికి మనం వెళ్తాము. అన్నీ రెడీచేసుకో…సరేనా…?”
సరే అని చెప్పా, చిన్నా గాడిని మిస్ అవుతానన్న బాధ బైటికి కనబడకుండా జాగర్త పడ్డా. పాపం పిచ్చి మొగుడికి తెలీదు పెళ్ళాం తమ్ముడితో పక్క ఎక్కిందని. భోజనాలు అయ్యాక ముగ్గురం హాల్ లొ కూర్చున్నాము, టీవీ లో ఏదో సీరియస్ మూవీ వస్తోంది. నేను తినడానికి ఆపిల్స్ కట్ చేద్దామని వంటింట్లోకి వెళ్ళా.
మా ఆయన, మరిదీ మూవీ చాలా సీరియస్ గా చూసేస్తున్నారు. వంటింట్లో నుంచి ఒక సారి వాళ్ల వంక చూసా, నా అనుమానం కరక్టే. చిన్నా గాడు నన్నే చూస్తున్నాడు. స్నానం చేసి చీర కట్టుకున్నా. తల స్నానం వల్ల జుట్టంతా పైకి పిడపకట్టి పెట్టా, జాకెట్టు వెనక తడిసి అది ఒంటికి అతుక్కుని ఉంది. సాధారణంగా నేను ఇంట్లో ఉంటే బ్రా వెయ్యను, అంచేత పచ్చటి నా వీపు జాకెట్టు మీంచి కనబడుతొంది. దొంగ వెధవ అన్నీబాగా పరిశీలిస్తాడు, వాడి చూపులు నా వీపు మీదే ఉన్నాయి. ఆపిల్స్ కట్ చేస్తునే వాడిని ఓర కంటితో చూసా. నవ్వుతూ నా వేపు చిలిపిగా చూస్తూ చేతులతో నా పిర్రలు బాగున్నై అని అల్లరిగా చూపిస్తున్నాడు, మనసు జివ్వు మంది. కళ్లతోనే ఛీ పాడు పిల్లాడా అన్నా, దానికి వాడు అల్లరిగా నవ్వుతూ నన్ను వెనక నుంచి కళ్లతోనే నలిపేస్తున్నాడు, పాపం ఇదేమీ తెలీని నా భర్త అమాయకం గా TV చూస్తున్నాడు. ఆపిల్స్ కోసి హాల్లొకివచ్చి కూర్చునా.
“ వదినా…పళ్ళు బాగున్నాయి, ఎర్రగాఉన్నై కదా అందుకే చాలా తియ్యగా ఉన్నాయి…..కదన్నయ్యా..?”
వాడు ఏ అర్ధం తో అన్నాడో నాకు తెలుసు, వాడు ఆ ప్రశ్న అడుగుతున్నపుడు వాడి కళ్ళు నా చండ్లని తడుముతున్నాయి. అబ్బా ఈ వెధవ నన్ను బాగా రెచ్చ గొడుతున్నాడు. సాధారణం గా మొగుడు ఇలా ఉండాలి పెళ్ళైన కొత్తలో, కానీ నా మొగుడు మాత్రం జోకేస్తే ఎక్కడ పక్క ఎక్కమంటానో అన్నట్టు అసలు “ఆ” సంగతులే మాట్లాడడు. పోనీలే ఆ ముచ్చట్లు అన్నీ నాకు నా మరిది వల్ల తీరుతున్నాయి. కాకపోతే చిన్నపిల్లాడిని చెడగొడుతున్నానేమో అని ఒక భాధ అంతే.
“ఏంట్రా…మీ వదినా నువ్వూ ఫ్రెండ్స్ఐపోయారా…..నిన్నటి దాకా తల ఎత్తలేదు, ఈ రొజేంట్రా ఇంత మార్పు….?”
ఆయనడిగిన ప్రశ్న కి నాకు పొలమారింది, వెంఠనే తమాయించుకునే లోపు మా ఆయన
“అరే ..కవీ …పొలమారిందే …నీళ్ళు తాగు..నిన్ను మీ ఇంట్లో తలుచుకుంటున్నారులా ఉంది”
అని నీళ్ళు తేవడానికి కిచెన్ లోకి వెళ్ళారు, ఆయన అటు వెళ్లగానే మరిది అమాంతం నా ముందుకి జుంప్ చేసి నా కాళ్ల దగ్గర గొంతుక్కూర్చున్నాడు. నా రెండు తొడల మీదా చేతులు ఆంచి నా కళ్ళల్లొకి చూస్తూ
“ ఏంటి వదినగారూ ..చెప్పమంటారా…అన్నయ్యకి….ఇదంతా మీ బిళ్ల మహిమ అనీ..”
కొంటెగా అన్నాడు, నాకు వీడి ధైర్యానికి భయమేసింది, వాడి రెండు చేతులూ తోసి వాణ్ణి వెనక్కి నెట్టి..
“పోరా…వెధవా…..నోర్మూసుకో….అయన వచ్చేస్తారు…వెళ్ళూ….నీకసలు బుద్ది లేదు”
అంటూ వాణ్ణి వెనక్కి తోసా, ఒక్క సారి చటుక్కున నా సళ్ళు నొక్కి ఏమీ తెలీనట్టువెళ్ళి సోఫా లో కూర్చున్నాడు. వాడి చేతులు నా చనుల మీద పడగానే ఒక్క సారి ఒళ్ళు జలదరించింది. వాడు చేసిన పనికి నా పైట చెదిరింది. గబుక్కున పైట సర్దుకుని కూర్చున్నా. మా అయ్యన వచ్చి గ్లాసు తో నీళ్ళు తాగించారు, నీళ్ళు తాగుతున్నప్పుడు కొంచెం నీళ్ళు ఒలికి నా బ్లౌజ్ మీద పడ్డాయి. లోపల బ్రా వెయ్యలేదేమో తడిసిన జాకెట్టు లోంచి నా కుడి చన్ను అస్పష్టం గా కనబడుతోంది, అది పక్కన కూర్చున్న నా మొగుడికి కనబడదు కానీ ఎదురుగా కూర్చున్న నా అల్లరి మరిదికి మాత్రం క్లియర్ గా కనబడుతోంది. పోనీలే ఫ్రీషో అనుకుని వదిలేసా.
వాడి వేడి చూపులకి నేను ఇప్పుడిపుడే అలవాటు పడుతున్నా. ఏదో మాట్లాడుకుంటూ నా చేతులు అటూ ఇటూ కదులుతుంటే, బ్రా లేని నా గుబ్బలు చిత్రంగా కదులుతున్నాయి,వాడు చూడాలని ఇంకా వాటిని ఎక్కువగా కదుపుతున్నా, అప్పుడప్పుడు వాడి తొడల మధ్య లో ఒక దొంగచూపు చూస్తున్నా, మరిది బుజ్జిగాడి కదలికలు నా చూపు దాటి పోలేదు,వాడి వేడి నాకునచ్చింది. అలా అల్లరి అల్లరిగా దొంగచూపులు, చిలిపి చేష్టల తో రాత్రెప్పుడైందో నాకే తెలీలేదు. భొజనాలై పక్కల మీదకి చేరాం. నా భర్త లుంగీ కట్టుకుని కాళ్ళు జాపుకుని మంచం మీద విశ్రాంతి గా వాలారు. ఫోన్ మోగే సరికి తీసి మాట్లాడుతున్నారు. ఫోన్ లో మా మామగారనుకుంటా. పిచ్చాపాటీ మాట్లాడుకుంటున్నారు.
“మాట్లాడుతుండండి రేపు టిఫిన్ కి పప్పు నానబెట్టి వస్తా..”
అని నేను వంటింట్లొకివెళ్లా, మినప్పప్పు నానపెడదామని కొసం రెండు చేతులుఎత్తి షెల్ఫ్ తెరిచా. నా వెనక నుంచి ఎవరో వచ్చి నన్ను మెత్తగా కౌగిలించుకున్నారు, నా పిర్రల మధ్య లో గట్టిగా తగిలింది, ఒక్క సారి వీణ మీటినట్తైంది.
“అబ్బా…వదులు..ఏంటిది….వంటింట్లో…చూస్తే బాగోదు……”
అని విదిలిస్తూ వెనక్కి తిరిగా…ఒక్క సారి గొంతులో తడి ఆరిపొయింది. వెనక ఉన్నది నేను అనుకున్నట్టు మరిది కాదు. మా ఆయన, అలా గట్టిగా పిరుదుల మధ్యలొ తగిలేసరికి మా అయనది అనుకోలా, మరిదేనేమో మళ్ళీ అల్లరి చేస్తున్నాడు అనుకున్నా. నా అనుమానానికి కారణం మా ఆయనకి ఇలా గట్టి పడడం చూసి చాలా రోజులైంది. వెంఠనే సర్దుకుని..
“అబ్బా..వదలండీ….చిన్నాచూస్తే బాగుండదు…. అయ్యగారికి ఎప్పుడు మోడొస్తే అప్పుడేనా….ఇది వంటిల్లు….అల్లరి ఆపి లోపలికి పదండి వస్తున్నా….”
ముద్దుగా తోసా, కానీ ఆయన వినిపించుకొకుండా నా మెడ మీద నున్నగా ఆయన పెదాలతో రాస్తున్నారు, ఆయన మీసాలు నా మెడమీద చక్కిలిగిలి పెడుతుంటే తల పక్కకి వాల్చి పని చేసుకుంటున్నా. నా చంకల కిందనుంచి మా ఆయన చేతులు నా గుబ్బలని రాస్తున్నాయి. వెనక నా శరీరాన్ని ఆయన శరీరం తో రాస్తున్నారు, పప్పు కడుగుతూన్న నా చేతులు వణుకుతున్నాయి.
“అబ్బా…తొందరగా…రారా కావ్యా…నీ పప్ప కావాలి, చూడు నా జూనియర్ ఎలా ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడో”
అని నా ఎడం చెయ్యి ని ఆయన లవడా దగ్గర ఆనిచ్చారు. నిజమే ఆయనది బాగా నిగిడి పైపైకి లేస్తోంది. కుడి చేత్తో గిన్నె మీద మూత పెడుతూ, ఆయన మడ్ద మీదున్న నా ఎడం చెయ్యి ని ఇంకొంచెం సర్ది పాంట్ మీదనుంచే ఆయన దాన్ని మెత్తగా నొక్కి వదిలా. నా నొక్కుడికి ఆయన కౌగిలి ఇంకా బిగుసుకుంది.
“ఉండండీ….ఇక్కడే నా లంగా పైకెత్తేస్తారా ఏంటీ….లోపలికి పదండి…వస్తున్నా…”
అని నా రొమ్ములమీద ఉన్న ఆయన చేతులని బలవంతం గా తీసేసా, నన్ను వదలకుండానే అలా నడిపించుకుంటూ బెడ్ రూం కి దారి తీసారు, వెల్తూ వెల్తూ కిచెన్ లైట్ తీసి బెడ్ లైట్ వేసి కదిలాము. నడుస్తున్నప్పుడే ఆయన నా ఒళ్ళంతా తడుముతూ నన్ను సిద్దం చేస్తున్నారు, వెడుతూ వెడుతూ నా మరిది గది వైపు ఒక లుక్కేసా. లైట్ తీసి ఉంది, పడుకున్నాడేమో అనుకుని గబగబా నా గదిలొకి నదిచా, మా ఆయన నా పిరుదులని తడుముతూ నా వెనకే గదిలొకి వచ్చేసారు, లైట్ తీయడానికి ఒక సారి ఆగి
“అబ్బా…ఉండండీ లైట్ తీయనీయండి….”
“ఉండనీవే…లైట్ వెలుగులొనే నీ పొలం దున్నాలి…నీ అందాలని చూసి వివరం గా చూసి రెండు మూడు రొజులైంది. ఇవాళ మళ్ళీ త్రుప్తి గా నిన్ను అనుభవిస్తా……..సరేనా..”
మా ఆయన మంచి ఊపులొ ఉన్నారు, ఈయనకి లేవదని మధ్యాహ్నమే చిన్నా గాడితో బిళ్ల రుద్దించుకున్నా, ఇప్పుడు ఈయన మళ్ళీ నా దిమ్మ పూజకి రెడీ అవుతున్నారు. నాకు భలేగా ఉంది, ఇక నుంచీ ప్రతి రోజూ ఒక దెబ్బ అయితే గ్యారంటీ, మా ఆయన కి ఇలా మూడొస్తే నా పప్పకి డబుల్ ధమాకా….
లైట్ అలాగే ఉంచి మంచం మీద విశ్రాంతి గా నడుం వాల్చా, రెండు చేతులూ పైకి జాపి పడుకున్నా, ఒకదాని మీద ఒక కాలు వేసి నా మొగుడిని కసిగా చూస్తున్నా. నా కళ్లలో కాంక్షని చూస్తూ ఆయన బనీన్ ఇప్పి పడేసారు. లొంగీ తొ వచ్చినా పక్కన కూర్చున్నారు. బొడ్డు కిందగా ఉంది నా చీర, పైట సన్నగా ఉండి నా రెండు పండ్ల మధ్య నుంచి వెళ్ళింది. పైటకి అటూ ఇటూ ఎత్తుగా నుంచిని ఉన్నై నా చళ్ళు, ఇందాక ఆయన పిసుకుడికి జాకెట్టు హుక్కు ఒకటి ఊడి ఉందేమో లోపల సొనల ఉబ్బరింపు ఇంకా క్లియర్ గా కనబడుతోంది. ఆయన చూపుడు వేలునా నుదుటిమీదపెట్టి పెన్ను తొ గీత గీసినట్టు నెమ్మదిగా నా ముక్కుమీదకి రాస్తున్నారు. కొంచెం చక్కిలిగిలి గా ఇంకొంచెం మత్తుగా ఉంది,ఆయన వేలు ఇంకా కిందకి దిగి నా గడ్డం వరకు వచ్చింది, ఇంకొంచెంకిందకి దిగి మెడ మీదకిదిగేసరికి నేను తల వెనక్కి విరిచా.. తలని వెనక్కివెరిచే సరికి వీపు కొంచెం పైకి లేచి నా రెండు స్తనాలూ పైకి లేచాయి. ఇప్పుడాయన వేలు నా రొమ్ముల మధ్యలోకి వెడుతోంది. ఒళ్లంతా తిమ్మిరిమొదలైంది. మదన మందిరం లో దురద పుడుతోంది, కుడి కాలిని కొంచెం ఎత్తి ఎడం కాలిమీద వేసా, అలా వేసే సరికి నా తొడలు రెండూ దగ్గరయ్యాయి. పూకులో కూడా రెండు పెదాలూ దగ్గరగా రాసుకుంటున్నాయి. అబ్బా…లోపల గుల మొదలైంది.
ఆయన వేలు కాస్తా నా ఎద దగ్గరికి వచ్చే సరికి విచ్చుకుంది. మొత్తం ఐదు వేళ్ళూ కొంచెం దగ్గరగా మూసి జాకెట్టు మీంచే మునివేళ్లతో నా కుడి చన్నుమీద సున్నితంగా రాస్తున్నారు. చను గుబ్బ ని పూర్తిగాఆయన చేతిలోకి తీసుకుని రాస్తూ ముచిక దగ్గర ఒక సారి టికిల్ చేస్తున్నారు. అబ్బా..నా మగడికి ఇలాంటి విధ్యలు కూడావచ్చే అనుకున్నా మనసులో. ఆయన కుడి చన్నుమీద అలా రాస్తుంటే నా కుడిచెయ్యి ని నెమ్మదిగా ఆయన గూటం దగ్గరికి జరిపా. లొపల అయనకి అండర్వేర్ లేదు, ఆయన లింగడు స్వేచ్చగా ఉన్నాడు, నా ఎదరెత్తుల ఎగ్జిబిషన్ కి లేచి కట్రాటలా నుంచుంది మా అయన గూటం. దాన్ని నా చేతి నిండుగా తీసుకుని సమ్మగా పై నుంచి కిందకి రాస్తున్నా. కళ్ళుమూసుకుని ఆ సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నారు, నెమ్మదిగా నేను నా పట్టు బిగించి లవడా ని పైకి కిందకీ తోముతున్నా. అయన మొడ్డ తోలు నా చేతికి సహకరిస్తూ నేను ఆడించినట్టు ఆడుతోంది.
మా ఆయన నెమ్మదిగా నా పమిటని తీసేసారు, నా హిమాలయాలు ఉబ్బి జాకెట్టునుంచి బైట పడడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. అది కనిపెట్టిన నా మొగుడి చేతులు నా సళ్ల కోరిక తీర్చినట్టు జాకెట్టూ ని కూడా నా నుంచి దూరం చేసాయి. ఇప్పుడునా బాయలు బోసి గా అయన్నిచూస్తున్నాయి. గుటకలు మింగుతూ నా ముగ్గు రాళ్ళని చూస్తున్నారు.
“ఊం…కానీండి…ఇంకెందుకూ లేటు…..చూడండి బుజ్జి ముండలు ఎలా చూస్తున్నయో ….ఇక మీరు రసం పిండుకోండి.”
“అవునే లంజా …నీ సళ్ళకి కూడా నీ లాగే మంచి భావాలున్నయే, జాకెట్టు ఇప్పగానే నన్ను పిసకవా అన్నట్టు ఎలా నన్ను రెచ్చ కొడుతున్నాయో చూడూ…దొంగ ముండా…. ఏం తిని పెంచావే ఈ సళ్లనీ…మాంచి ఏపుగా ఎదిగాయ్”
ఆయన నా రొమ్ములని ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు నలిపితే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆ విషయం ఆయనకీ బాగా తెలుసు, అందుకే వాటిని ఎడా పెడా పిసికి నన్ను దెంగులాట కి సిద్దం చేస్తారు, నేను మాత్రం నా సొనలు పిసుకుతున్నంత సేపూ అయన మొడ్ద ని వదల్లా…..పైకి కిందకీ పంప్ కొడుతూనే ఉన్నా.
మళ్ళీ మెత్త బడిపోతుందని భయం, ఇంత జరిగిన తరువాత నా పూకు కి పొటు పడకపోతే కష్టం, నా చన్ను కుడుస్తూ ఒక చేత్తో నా లంగాని పైకి లేపుతున్నారు. అరటి బోదెల్లాంటి నా తెల్లటి తోడలు బైట పడ్డాయి. నేను లోపల కావాలనే పేంటీ వెయ్యలేదు. బోసి పూకుకి గాలి తగిలి బాగా ఆరుతోంది, లంగా పూర్తిగా పైకి లేచి పోయింది. ట్యూబ్ లైట్ వెలుగులో నా నిలువు గీత స్పష్టం గా కనబడుతోంది. నా మగడి పిసుకుడికి, చీకుళ్లకి తడి తేలి ఆతులు కూడా కొంచెం తడి అయ్యాయి.
నిగారింపుగా ఉన్న నా తొడలని ఆయన సమ్మగా రాస్తున్నారు. నా అరటి బోదెల మీద ఆయన చేతులు కదులుతూ ఉంటే నా పూకు పెదాల అదురుడు నాకు క్లియర్ గా తెలుస్తోంది.
“అబ్బా…..ఇదేం…సుఖంరా మగడా…నన్ను చంపేస్తున్నావ్ రా….ఆహ్….అమ్మా…..”
ఆయన చేతులు ఇప్పుడు నా పొత్తికడుపు మీద నాట్యం చేస్తున్నాయి, తొడ మొదల్లో ఏదో తెలియని గుబులు, ఆయన మొడ్డని వదిలి నా జోడు గుత్తుల్ని నలుపుకుంటున్నా. ఆయన మొడ్ద ని నా నోటి దగ్గర గా తెచ్చారు. నిటారుగా నిగిడిన ఆయన బలుపుని కుడి చేత్తో పట్టుకుని ఎర్రటి బాల్ ని ఆబ గా చూసా. నా ఎర్రటి పెదాలు వారి లవడాని చీకడానికి సిద్దం అవుతున్నాయి, కానీ మొడ్డ చీకడం మొదలెట్టగానే భళ్ళునవాంతి చేసుకుంటాడేమో అని ఒక భయం మాత్రం నన్నువదిలిపొలేదు. అది గమనించిన ఆయన,
“ఉమ్మ్…లంజా..చీకవే…ఇవాళ వాడు నీ కన్నాన్ని దొలిచి గానీ పడుకోడు, నీ ఇష్టంవచ్చినట్టు నా బెల్లకాయ్ ని చప్పురించుకోవే…..!.”
ఆయన ఇచ్చిన భరోసా కి సై అన్నట్టు మా ఆయన గూటం నా నోటి వంక ఆశ గా చూస్తోంది. నెమ్మదిగా నా ఎర్రటి పెదాలతో లవడాని ముద్దు పెట్టుకున్నా. నా పెదాలు తగలగనే మొడ్డ ఎగిరెగిరి పడుతోంది ఆయన ఆవేశానికి తగ్గట్టు. రెండు దొండపళ్ళు తెరిచి చిన్న పిల్లాడు అయిస్ ఫ్రూట్ చీకినట్టు ఒక్కసారి నోటి లొపలిదాకా తీసుకుని బైటికితీసేటప్పుడు నాలిక తో మొడ్డని తడి చేసా,
“అబ్బా…..లంజా….భలే చీకావే……అయిస్ ఫ్రూట్ చీకడం బాగా నేర్చుకున్నావే…నీయమ్మా…నీ లంజ పూకు లో నా మొడ్డ”
“నీ లవడా ఎప్పుడు దొరుకుతుందా అని చూస్తున్నారా…..నా పోటుగాడా…..ఉప్ప ఉప్పగా మాంచి రుచి గా ఉంటుందిరా నీ దడ్డు. నా దెంగుడు రాజా…..”
అని కింద నా తొడలని కొంచెం వెడల్పు చేసా మావారి దారిని సుగమం చేస్తూ, తొడలు రెండూ వెడల్పు చేసేసరికి పూకు బాగా తెరుచుకుని మదపు వాసన గుప్పుమంది. మా ఆయన ముక్కు నా పువ్వు దగ్గర పెట్టి గట్టిగా వాసన చూసారు.
“ఓసి నీ పూకు లో నా మొడ్డ….ఏం ఉందే ఇక్కడ సువాసన….ఈ వాసన కే నా దడ్డు లోపలికి దూరిపోవడానికి సిద్దం అయిపోతోందే…దొమ్మరి లంజా….నీ అక్కని దెంగా..”
ఇష్టం వచ్చినట్టు బూతులు మాట్లాడుతున్నారు, ఆయన బూతులకి నాకు బాగా కసి రేగిపోయి ఆయన గూటాన్ని ఇంకా స్పీడ్ గా చీకడం మొదలెట్టా. నా రెండు కాళ్ళని మడిచి పూకుని ని పూర్తిగా విప్పా, కింద రెమ్మలు తడి తడిగా ఆయన స్పర్శకి తహ తహ లాడుతున్నాయి. నెమ్మదిగాఆయన చూపుడు వేలిని నిలువుగా నా పూకు గీత మీద రాసారు.
“అబ్బా……..ఉమ్మ్…..ఇష్..ష్….ష్…..”
తల పైకెత్తి ఆ ఆనందాన్ని త్రుప్తిగా అనుభవిస్తున్నా. ఆయన మగతనం నా చేతిలో నలిగిపోతోంది, దాన్ని పైకి కిందకీ బాగా మసాజ్ చేస్తూ మధ్య మధ్యలో మడ్ద బొడిపని చీకుతున్నా. కింద ఆయన నాలిక కి పనిపెట్టారు. గొల్లిని సమ్మగా నాకుతున్నారు. ఆయన నాలిక నా పూకు పెదాల అంచులని తాకుతుంటే స్వర్గం నా కళ్లముందు ఉన్నట్టుంది.
“ఆహ్..అలాగే..నెమ్మదిగా…. చీకండీ….ఊం…ఆహ్…కితకితలు….ఇష్…..ఆబగా ఉండండీ…..ఇంకా చీకండీ…..నాలికని లోపలికి తొయ్యండీ…ప్లీజ్…”
“లంజా…నువ్వు బూతులు మాట్లాడుతుంటే నాకు ఇంకా కసి రేగిపోతొందే……పూకు ముండా…పప్ప ని కూడాబాగా షేప్ చేసావే…చూడూ ఈ పీత బొక్క ….సువాసనలతో తడి తడిగా….ముట్టుకుంటే చాలు వేడి గా అయిపొతోంది.”
నా రెమ్మలని విడి గా తీసి వివరంగా నాకుతున్నారు , వా వారు నాకుడులో బిజీ గా ఉన్నప్పుడు అసంకల్పితంగా తల పక్కకి తిప్పా. ఒక్కసారి ఒళ్ళు జలదరించింది. చిన్నా గాడు కిటికీ లోంచి మా దెంగులాట ని నవ్వుతూ చూస్తున్నాడు. మా వారు చేస్తున్న పూకు పూజ కి నా కళ్ళు అరమోడ్పులై ఉన్నాయి.
చిరునవ్వుతో వాడిని చూసా, ఎడం చెయ్యి మా వారి తల మీంచి తీసి కిటికీ వేపు చూపిస్తూ మధ్య వేలిని, ఉంగరం వేలిని కదిపి వాడికి హాయ్ చెప్పా. వాడి కుడి చెత్తో కింద దాన్ని నలుపుకుంటున్నట్టు స్పష్టం గా తెలుస్తోంది.
“ఛీ..వెధవా…ఏంట్రా ఆ పనీ…..సిగ్గులేదూ..”
వాడి వంక చూస్తూ గట్టిగా అన్నా వాడికి వినపడేట్టు. అది మా అయన్ననుకుని ఆయన నాకడం ఆపి
“నా పెళ్ళాం పూకు చీకడానికి నాకెందుకే సిగ్గూ…లంజా…చీకించుకోవే……”
అని ఆయన మొడ్దని నా వైపు తిప్పారు. ఇప్పుడు ఆయన కాళ్ళు నా మొహం వేపు ఉన్నాయి. నా రెండుతొడల మధ్యలో ఆయన తల ఉండబట్టి కిటికీ లోని నా మరిది కనబడే అవకాశమే లేదు. నా మరిది వైపు కసిగా చూస్తూ మాఆయన మొడ్దని నా నోట్లోకి తీసుకున్నా.
ఆయన మొడ్డ ని కుడుస్తూ కనుబొమ్మలుఎగరేసి ఎలా ఉంది అని కళ్లతోనే అడిగా నా మరిదిని. వాడు ఒక సారి ఆరు వేళ్ళు, ఇంకోసారి తొమ్మిదివేళ్ళూ చూపించి అదిరింది అన్న ఎక్స్ ప్రెషన్ ఇచ్చాడు. వాడు చెప్పిన 6-9 ఆంగిల్ నాకూ చాలా బాగుంది.
“ఏమండీ….రండీ…ఇక ఆగలేను….మీ మగతనాన్ని నా ఆడతనానికి చేర్చండి”
మత్తుగా గొణిగా, మా ఆయన లేచినా తొడలకి ఎదురుగా గొంతుక్కూర్చున్నారు. ఆయన లవడా బాగా నిగిడి యుద్దానికి రెడీ అయ్యింది. నెమ్మదిగా మొడ్దని నా పూకు కి ఆంచారు. పూపెదాలు ఆబగా ఆయనదాన్ని దగ్గరగా లాక్కున్నాయి, నెమ్మదిగా ఆయనది నా దాంట్లోకి దూరుతోంది.
“ఆ….ఆబ్బా….సమ్మగాఉందిరా……లంజా కొడకా……అలాగే….నెమ్మదిగా తొయ్యి….అబ్బ…పుట్ట లోకి పాము దూరుతున్నట్టు భలే సమ్మగా దూర్చుతున్నవురోయ్…. నా మగడా…”
మా ఆయన దడ్డు పూర్తిగా లోపలికి దిగింది. ఇక దంపుడు మొదలయ్యింది. నా పూకు లో ఆయన అవేశం గుభీ గుభీ మని గుద్దుతోంది. దెబ్బ దెబ్బకీ నాకు గొంతు లో తడి ఆరిపొతోంది. నా మొగుడు కూడా ఇంత బాగా దెంగగలడా అనిపించేట్టు దెంగుతున్నారు, ఆయన దెంగుతుంటే మంచం దానికి అనుగుణంగా చప్పుడు చేస్తోంది. కిటికీ లో నా మరిది చేతి కొట్టుడు కూడా తారా స్తాయికి జేరుకుంటోంది.
“ఆ….అ..మ్మా……అ..అ…అ..బ్బా…….ఏమ్ ….దెంగు …..తు….. న్నా…. వ్ .రా….నా మొగుడో…..పూకు చచ్చిపోతోందిరా….దేముడో….దెంగరా…..నా రంకుమొగుడా…..”
మా ఆయన నా పూకుని లాగి లాగి దెంగుతున్నారు. ఒక చెత్తో నా చళ్ళు పిసుకుతూ ఇంకో చేత్తో నా తొడని గట్టిగా పట్టుకుని ఎగిరెగిరి పోటేస్తున్నారు. పూకు పచ్చడి అయిపోతోంది. ఒక అయిదు నిమిషాలు అలా కుమ్మి కుమ్మి కార్చుకున్నారు. నాకూ భావప్రాప్తి కలిగింది కానీ ఇంకాకొంచెంసేపు దెంగి తే బాగుందనిపించింది, నగ్నం గా పడుకున్న నా పిరుదులని రాస్తూ ఆయన నెమ్మదిగా నన్నుఆయన మీదకి తీసుకున్నారు. ఆయన మొహం నా చళ్ళ మధ్య లో పెట్టి నేను ఒకసారి కిటికీ వంక చూసా. నా మరిది నా నగ్న దేహాన్ని చూస్తూ ఇంకా చెయ్యి ఆడిస్తూనే ఉన్నాడు, నా గుద్ద వాడికి క్లియర్ గా కనగడుతోంది. పాపం అనిపించి నేనువాడికి ఎదురుగా తిరిగి మా అయన్ని దగ్గరగా హత్తుకున్నా. ఇప్పుడు వాడికి నా చండ్లు క్లియర్ గా కనబడుతున్నాయి, వాడు ఇంకా HP కొడుతూనే ఉన్నాడు. నిమిషం….రెండు నిమిషాలు……మూడు నిమిషాలు…..సన్నగా గురక వినబడింది. మా ఆయన అలసట గా పడుకున్నారు. నెను లేచి స్లీవ్ లెస్ నైటీ వేసి నెమ్మదిగా వంటింటి వైపు నడిచా, పిల్లి లా అడుగులేస్తూ నేను వంటింట్లోకి వెళ్ళా. నా మరిది కి అర్ధం అయింది, వాడూ నెమ్మదిగా నా వెనకే నడిచాడు. నడుస్తూనే నా పిరుదులని సమ్మగా రాస్తునాడు. రెండు పిర్రలనీ ఎడం చేసి గుద్ద దగ్గర వాడిఅరిచెయ్యి తో తడుముతున్నాడు. వంటింట్లోకివెళ్లగానే ఒక్కాసారిగానన్ను ఆక్రమించాడు, నా చళ్లని పిసుకుతూ నా తొడమొదలు దగ్గర ఆత్రంగా తడుముతున్నాడు, నేను వాడి పొడుగుని చెతిలొకితిసుకుని
“రారా…నా రంకుమగడా…..మిగిలిన కుతి నువ్వుతీర్చు……లోపల ఇంకా దురదగానే ఉందిరా”
రహస్యం గా గొణిగా,…వాడిమొడ్దని లుంగీ లోంచి బైటికి తీసాడు, బెడ్ లైట్ వెలుగులో నల్లగారూళ్ళ కర్ర లాగా బాగా నిగిడి ఉంది.. నేను గోడకి ఆనుకుని నా కాలు పైకిలేపి కిచెన్ గట్టుమీద మోపు చేసి వాడికి నా పూకు లోకి దారి చుపించా.
“నా ముద్దుల వదినా…..నాకు తెలుసే నీ పూకు నా కొసం దాచి ఇక్కడ తెరుస్తావని..అందుకే కార్చుకొకుండా..నీ దిమ్మ కోసం అలానేఉంచా…..లంజా……రా….”
“అబ్బ…ఏంటిరా..వదిన్ని పట్టుకుని లంజా అంటావూ…అంతేలే లంగా లేపితే లోకువైపొయానన్న మాట”
“అదేమీ లేదండీ వదిన గారూ …మీ చిల్లి గారె కొసం నా బెల్లకాయ్ తపించిపొతోంది. ముందు లొపలికి తొయ్యనీయండి…”
అంటూ నా పూకులోకి వాడి మొడ్దని సైపుగా దెగేసాడు.
“అబ్బా…..మళ్ళీ…నా పూకులో దురద రేగుతోంది రా,,,,,మరిదీ…తొందరగా దెంగరా……వెధవా…..”
వాణ్ణి దగ్గరగా లాక్కున్నా…నా పూకులొకి సైపుగా దూర్చి దంపుడు మొదలెట్టాడు, నాకు చాలా తిమ్మిరిగా ఉంది.
ఆ…ఆఅ……అమ్మా….ఆక్….అక్…..దెంగు..అలానే…..ఇంకా….ఆ….ఆ….”
నా మరిది దెబ్బ దెబ్బ కీ నాకు మతి పొతొంది, గురి చూసి గుచ్చుతున్నాడు లవడాని పుకులో, నా అరుపు బైటికి రాకుండా ఒక చేత్తో నా నొరు మూసి ఇంకొ చెయ్యిని నా గుద్ద మీద వేసి దెంగుతున్నాడు. ఒక నిమిషం పాటు నా బొక్కని హూనం చేసి నన్ను ముందుకి వంగో పెట్టాడు, గుద్ద దగ్గర వాడి లవడా వెచ్చగా తగులుతోంది. ఒద్దన్నట్టు చూసా వాడి వంక, కానీ అస్సలు వినేట్టు లేడు, ఇక వినడని రెండు చేతులూ కిచెన్ గట్టు మీద వేసి పట్టుకుని వంగున్నా. ఇప్పుడు నా పూకు ఉబ్బి వాడి లవడాకి కరక్ట్ హైట్ లో ఉంది. నెమ్మదిగా నా వెనక నుంచి గూటాన్నిదూర్చాడు,
“ఆహ్……అమ్మా….నొప్పి….నెమ్మదిగా…..లంజాకొడకా…అది పూకురా….గట్టిగా అరవలేన రా…..జాగర్తగా దెంగరా..నా రంకుమొగుడా….”
నాకు సమ్మగా ఉంది వాడు వంగోపెట్టి దెంగుతుంటే…నా నడుముని ఆసరాగా చేసుకుని లాగి లాగి గుద్దుతున్నాడు వీడీ మడ్డకో నమస్కారం చాలా బలముంది వాడి బలపం లో…అలా నన్ను ఒక పది నిమిషాలపాటు నాటుగా దెంగి దెంగి జిగటగా నా పిర్రల మీద కార్చేసాడు. లేచి నుంచున్నా కానీ పూకంతా బద్దకం గా ఉంది.

“వదినా, అలా మంచం చివర పట్టుకుని వంగో, వెనక నుంచి దెంగుతాను” అన్నాను. వదిన ever ready. వెంటనే పొసిషన్‌లోకి వచ్చేసింది. నేను వదిన వెనకజేరి మెల్లిగా నా మొడ్డను ఆమె పూకులోనికి జొనిపాను. వదిన పూకు 
ఎప్పటిలాగే వేడి వేడిగా సమ్మ సమ్మగా ఉంది. తన చెయ్యి కిందకి జరిపి మొడ్డ మొత్తం లోపలికెళ్లిందో లేదో ఒక సారి చూసుకుని మొత్త ఎగరేసింది. 

నేను నా మొడ్డను చివరికంటా వెనక్కి లాగి మళ్లీ ఆమెలోకి దూసుకుపోయాను. అదే వేగంతో ఆమెను దెంగడం మొదలెట్టాను. 

“హమ్మా, హమ్మా” అంటూ వదిన సుఖాల్ని వంటబట్టించుకోసాగింది. 

ఒక పది నిమిషాలు మా దెంగులాటకేసి ఆసక్తిగా చూసింది జలజక్క. నిజంగా నాకు కూడా ఆశ్చర్యంగానే ఉంది. ఇప్పటికి నలభై నిమిషాలు పైనే ఇద్దర్నీ దెంగుతున్నా నాకు ఇప్పుడప్పుడే అయ్యేటట్లులేదు. 

“రాక్షసుడు, ఇలా ఎంతసేపు దెంగించుకుంటావే సీతా?” అని జలజక్క వదిన మీద జాలిపడింది. వదినకి అంత్యదశ వచ్చేసిందని తెలుస్తూనే ఉంది. తల మంచం మీద ఆనించుకుని బరువుగా గాలి తీస్తోంది. ఇంకో రెండు నిమిషాలకి 
తన వళ్లు వదులుగా అయిపోయింది. కళ్లు తేలేసింది. వదిన పూకులోంచి మొడ్డను బయటకు తీసాను. 

“జలజక్కా, రా” అని జలజక్కను పిలిచాను. వదిన రసాలతో స్నానం చేసినట్టు నా మొడ్డ తళతళలాడుతోంది. చివర knob ఎర్రగా భయంకరంగా ఉంది. నరాలు పురేసుకుపోయి ఉన్నాయి. 
“నీకూ నీ మొడ్డకీ ఒక దణ్ణం, నాకు వద్దు” అంది జలజక్క దూరం జరుగుతూ. 
“కనీసం కుడిచయినా పెట్టు” అంటూ తన వేపుకు తిరిగాను. 
“ముందు నోట్లో పెడతావు, ఆ తర్వాత ఎక్కడ పెడతావో, నాకొద్దు బాబూ” అంది జలజక్క. ఈలోగా వదిన తేరుకుంది. లేచి మంచం మీద వెల్లకిలా పడుకుంది. రెండు సళ్లనీ చేతుల్తో పట్టుకుంది. “రా రాజూ, వీటి మధ్య నీ మొడ్డను జాడించు, బావుంటుంది” అని పిలిచింది. 
ఇది కూడా బాగానే ఉంది అనుకొని నేను వెళ్లి తన ఛాతీకి అటో కాలు ఇటో కాలు వేసి గొంతుక్కూర్చొని నా లావాటి మొడ్డను వదిన సళ్ల మధ్య రాసాను. వదిన రెండు సళ్లూ దగ్గరకు నొక్కుకుంది. వదిన సళ్లు వెచ్చగా ఉన్నాయి. సళ్లకు 
అవతలి వైపు తేలిన knobని తల వంచి నాలికతో నాకింది. “బాగుంది” అంటూ నేను వదిన సళ్లను దెంగడం మొదలెట్టాను. నేను ముందుకు కదిలినప్పుడల్లా వదిన నాలికతో నా మొడ్డ చివర నాకడం మొదలెట్టింది. వదిన సళ్లు గట్టిగా నొక్కుకుంటుంటే ఆ వింత రాపిడికి నా మొడ్డ గిలగిలలాడింది. మధ్యమధ్య పంటి కొరుకుళ్లు. అలా రెండు నిమిషాలు చేసేసరికి “హమ్మా హమ్మా హాయ్‌ హాయ్‌” అంటూ వదిన మీద కూలిపోయాను. ఫస్‌ ఫస్‌ ఫస్‌మంటూ నా రసాలు ఎగ జిమ్మేసాయి. రెండు వాయలు రసాలు కారాక వదిన నా మొడ్డను తన నోట్లోకి లాగేసుకుంది. మిగిలిన రసాలు ఆమె నోట్లోనే కార్చుకున్నాను. ఆబగా నా రసాలు పీల్చేసింది. 
“వర్షం వెలిసినట్టుంది” అంది జలజక్క. ఇద్దర్నీ చెరికో పక్కా వేసుకుని పడుకున్నాను. 
“అదరగొట్టేసావు రాజూ” అంటూ వదిన నా జుట్టు నిమిరింది. “ఇదంతా నీ నాలిక ప్రభావామే” అన్నాను నేను వదిన ముక్కు పిండుతూ. “ఇందాక నీ మొఖం కేసి చూడాలంటేనే నాకు భయం వేసింది” అంది జలజక్క. “మొఖం చూసా మారాజు బంగారు మొడ్డని చూసా“ అని అడిగింది వదిన. “అవును, ఇంత ఉద్రేకం నేను ఎప్పుడూ ఎరగను” అని నేను ఒప్పేసుకున్నాను. 
వదిన చెయ్యి నా మొడ్డ మీద వేసి ప్రేమగా నిమిరింది. జలజక్క ఆమె చేతిమీద చిన్నగా కొట్టింది. “నీకేమయ్యిందే?” అంటూ వదిన మళ్లీ నా మొడ్డను పట్టుకుంది. “మళ్లీ ఆ రాక్షస మొడ్డను లేపావంటే మన కొంప కొల్లేరయిపోతుంది” అంది జలజక్క. వదిన మాటాడకుండా లేచి నా మొడ్డను ప్రేమగా ముద్దెట్టుకుంది. తల పైకెత్తి కురులు సరిచేసుకుంటూ “అవునే, జలజా, నువ్వింతకీ అసలు పని చేయించుకున్నట్లు లేదే” అంటూ దీర్ఘం తీసింది. 
“అసలు పనేంటే?” అని అనుమానంగా అడిగింది జలజక్క. 
“గుద్దలో గులగా కొట్టించుకున్నావుగానీ, ముందు వదిలేసావుకదే?” అంది వదిన. 
“ముందంటే ?” అని అదిగింది జలజక్క. 
వదిన గొంతు తగ్గించి “పూకులో పెట్టించుకోలేదుకదే” అంది. 
జలజక్క పూకుమీద చెయ్యి వేసుకుని “దీన్ని భద్రంగా నాలుగు కాలాలపాటు ఉంచుకుందామనీ. ఇందాకటి గురుడి దెబ్బలకి ఖచ్చితంగా నా పూకు చిరిగిపోయి ఉండేది” అంది. “ఎలాగొలా కష్టపడి లేపుతాను, ఒకసారి చేయించుకోవే ..” అంది వదిన. “నాకొద్దు బాబోయ్‌ అంటే ఇదేంటే ఈ పితలాటకం?” అంది జలజక్క. “రాజు నిన్ను దెంగుతుంటే నీ పూకు నాకుదామని అనిపించింది మరి, ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం” అంది వదిన. జలజక్క కొంచెం చల్లబడింది. “ఏమిటో మామీద అంత ప్రేమ ?” అని అడిగింది. 
“దొరకడనుకున్న గురుడిని అప్పణంగా అందించావుకదే, అందుకే“ అంది వదిన. “ఓసి నీ ప్రేమ బంగారం కానూ” అంటూ గారాలు పోయింది జలజక్క. అప్పటికి వదిన మాటలకీ చేష్టలకీ నాకు మళ్లీ ఉద్రేకం పురి విప్పుకోసాగింది. “అదిగో రాజు మొడ్డ మళ్లీ తయారయ్యిపోతోంది, తొరగా చెప్పు” అంది వదిన. “దెంగేది ఆయనా, నాకేది నువ్వూ, మధ్య నాకెందుకు ఈ తంపటం..” అంటూ జలజక్క లేవబోయింది. నేను జలజక్క నడుం పట్టుకొని ఆపి ఆమెను మీదికి 
వంచుకొని సళ్లు నోట్లోకి తీసుకున్నాను. “ఏం బాబూ, మళ్లీ రెడీ అయిపోయావా..” అంటూ జలజక్క నవ్వేసింది. జలజక్క నిప్పుల్స్‌ రాళ్లలాగా గట్టిగా ఉన్నాయి. పంటితో చిన్నగా కొరికాను. 
ఆ రోజు మధ్యాహ్నం జలజక్క వాళ్లింట్లోనే భోజనం చేసి ఎప్పుడో సాయంత్రం గానీ బయటపడలేదు.