Friday, April 29, 2011

జలజక్క పూకు పురాణం

“వదినా, అలా మంచం చివర పట్టుకుని వంగో, వెనక నుంచి దెంగుతాను” అన్నాను. వదిన ever ready. వెంటనే పొసిషన్‌లోకి వచ్చేసింది. నేను వదిన వెనకజేరి మెల్లిగా నా మొడ్డను ఆమె పూకులోనికి జొనిపాను. వదిన పూకు
ఎప్పటిలాగే వేడి వేడిగా సమ్మ సమ్మగా ఉంది. తన చెయ్యి కిందకి జరిపి మొడ్డ
మొత్తం లోపలికెళ్లిందో లేదో ఒక సారి చూసుకుని మొత్త ఎగరేసింది.
నేను నా మొడ్డను చివరికంటా వెనక్కి లాగి మళ్లీ ఆమెలోకి దూసుకుపోయాను.
అదే వేగంతో ఆమెను దెంగడం మొదలెట్టాను. “హమ్మా, హమ్మా” అంటూ వదిన సుఖాల్ని వంటబట్టించుకోసాగింది. ఒక పది నిమిషాలు మా దెంగులాటకేసి ఆసక్తిగా చూసింది జలజక్క. నిజంగా నాకు కూడా ఆశ్చర్యంగానే ఉంది. ఇప్పటికి నలభై నిమిషాలు పైనే ఇద్దర్నీ దెంగుతున్నా నాకు ఇప్పుడప్పుడే అయ్యేటట్లులేదు. “రాక్షసుడు, ఇలా ఎంతసేపు దెంగించుకుంటావే సీతా?” అని జలజక్క వదిన మీద జాలిపడింది. వదినకి అంత్యదశ వచ్చేసిందని తెలుస్తూనే ఉంది. తల మంచం మీద ఆనించుకుని బరువుగా గాలి తీస్తోంది. ఇంకో రెండు నిమిషాలకి తన వళ్లు వదులుగా అయిపోయింది. కళ్లు తేలేసింది. వదిన పూకులోంచి మొడ్డను బయటకు తీసాను.

“జలజక్కా, రా” అని జలజక్కను పిలిచాను. వదిన రసాలతో స్నానం
చేసినట్టు నా మొడ్డ తళతళలాడుతోంది. చివర knob ఎర్రగా భయంకరంగా ఉంది. నరాలు పురేసుకుపోయి ఉన్నాయి. “నీకూ నీ మొడ్డకీ ఒక దణ్ణం, నాకు వద్దు” అంది జలజక్క దూరం జరుగుతూ. “కనీసం కుడిచయినా పెట్టు” అంటూ తన వేపుకు తిరిగాను. “ముందు నోట్లో పెడతావు, ఆ తర్వాత ఎక్కడ పెడతావో, నాకొద్దు బాబూ” అంది జలజక్క. ఈలోగా వదిన తేరుకుంది. లేచి మంచం మీద వెల్లకిలా పడుకుంది. రెండు సళ్లనీ చేతుల్తో పట్టుకుంది. “రా రాజూ, వీటి మధ్య నీ మొడ్డను జాడించు, బావుంటుంది” అని పిలిచింది. ఇది కూడా బాగానే ఉంది అనుకొని నేను వెళ్లి తన ఛాతీకి అటో కాలు ఇటో కాలు వేసి గొంతుక్కూర్చొని నా లావాటి మొడ్డను వదిన సళ్ల మధ్య రాసాను. వదిన రెండు సళ్లూ దగ్గరకు నొక్కుకుంది. వదిన సళ్లు వెచ్చగా ఉన్నాయి. సళ్లకు అవతలి వైపు తేలిన knobని తల వంచి నాలికతో నాకింది.

“బాగుంది” అంటూ నేను వదిన సళ్లను దెంగడం మొదలెట్టాను.
నేను ముందుకు కదిలినప్పుడల్లా వదిన నాలికతో నా మొడ్డ చివర నాకడం మొదలెట్టింది. వదిన సళ్లు గట్టిగా నొక్కుకుంటుంటే ఆ వింత రాపిడికి నా మొడ్డ గిలగిలలాడింది. మధ్యమధ్య పంటి కొరుకుళ్లు. అలా రెండు నిమిషాలు చేసేసరికి “హమ్మా హమ్మా హాయ్‌ హాయ్‌” అంటూ వదిన మీద కూలిపోయాను. ఫస్‌ ఫస్‌ ఫస్‌మంటూ నా రసాలు ఎగ జిమ్మేసాయి.

రెండు వాయలు రసాలు కారాక వదిన నా మొడ్డను తన నోట్లోకి లాగేసుకుంది.
మిగిలిన రసాలు ఆమె నోట్లోనే కార్చుకున్నాను. ఆబగా నా రసాలు పీల్చేసింది. 
“వర్షం వెలిసినట్టుంది” అంది జలజక్క. ఇద్దర్నీ చెరికో పక్కా వేసుకుని పడుకున్నాను. “అదరగొట్టేసావు రాజూ” అంటూ వదిన నా జుట్టు నిమిరింది. “ఇదంతా నీ నాలిక ప్రభావామే” అన్నాను నేను వదిన ముక్కు పిండుతూ.

“ఇందాక నీ మొఖం కేసి చూడాలంటేనే నాకు భయం వేసింది” అంది జలజక్క.
“మొఖం చూసా మారాజు బంగారు మొడ్డని చూసా“ అని అడిగింది వదిన.“అవును, ఇంత ఉద్రేకం నేను ఎప్పుడూ ఎరగను” అని నేను ఒప్పేసుకున్నాను.
వదిన చెయ్యి నా మొడ్డ మీద వేసి ప్రేమగా నిమిరింది. జలజక్క ఆమె
చేతిమీద చిన్నగా కొట్టింది.

“నీకేమయ్యిందే?” అంటూ వదిన మళ్లీ నా మొడ్డను పట్టుకుంది.
“మళ్లీ ఆ రాక్షస మొడ్డను లేపావంటే మన కొంప కొల్లేరయిపోతుంది” అంది జలజక్క. వదిన మాటాడకుండా లేచి నా మొడ్డను ప్రేమగా ముద్దెట్టుకుంది. తల పైకెత్తి
కురులు సరిచేసుకుంటూ “అవునే, జలజా, నువ్వింతకీ అసలు పని
చేయించుకున్నట్లు లేదే” అంటూ దీర్ఘం తీసింది.
“అసలు పనేంటే?” అని అనుమానంగా అడిగింది జలజక్క.
“గుద్దలో గులగా కొట్టించుకున్నావుగానీ, ముందు వదిలేసావుకదే?” అంది వదిన.
“ముందంటే ?” అని అదిగింది జలజక్క.

వదిన గొంతు తగ్గించి “పూకులో పెట్టించుకోలేదుకదే” అంది.

జలజక్క పూకుమీద చెయ్యి వేసుకుని “దీన్ని భద్రంగా నాలుగు కాలాలపాటు
ఉంచుకుందామనీ. ఇందాకటి గురుడి దెబ్బలకి ఖచ్చితంగా నా పూకు చిరిగిపోయి ఉండేది” అంది. “ఎలాగొలా కష్టపడి లేపుతాను, ఒకసారి చేయించుకోవే ..” అంది వదిన. “నాకొద్దు బాబోయ్‌ అంటే ఇదేంటే ఈ పితలాటకం?” అంది జలజక్క. “రాజు నిన్ను దెంగుతుంటే నీ పూకు నాకుదామని అనిపించింది మరి, ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం” అంది వదిన.
జలజక్క కొంచెం చల్లబడింది. “ఏమిటో మామీద అంత ప్రేమ ?” అని
అడిగింది. “దొరకడనుకున్న గురుడిని అప్పణంగా అందించావుకదే, అందుకే“ అంది వదిన. “ఓసి నీ ప్రేమ బంగారం కానూ” అంటూ గారాలు పోయింది జలజక్క. అప్పటికి వదిన మాటలకీ చేష్టలకీ నాకు మళ్లీ ఉద్రేకం పురి విప్పుకోసాగింది. “అదిగో రాజు మొడ్డ మళ్లీ తయారయ్యిపోతోంది, తొరగా చెప్పు” అంది వదిన.

“దెంగేది ఆయనా, నాకేది నువ్వూ, మధ్య నాకెందుకు ఈ తంపటం..” అంటూ
జలజక్క లేవబోయింది. నేను జలజక్క నడుం పట్టుకొని ఆపి ఆమెను మీదికి వంచుకొని సళ్లు నోట్లోకి తీసుకున్నాను. “ఏం బాబూ, మళ్లీ రెడీ అయిపోయావా..” అంటూ జలజక్క నవ్వేసింది. జలజక్క నిప్పుల్స్‌ రాళ్లలాగా గట్టిగా ఉన్నాయి. పంటితో చిన్నగా కొరికాను. ఆ రోజు మధ్యాహ్నం జలజక్క వాళ్లింట్లోనే భోజనం చేసి ఎప్పుడో సాయంత్రం గానీ బయటపడలేదు.

No comments:

Post a Comment