Wednesday, January 11, 2012

క్లాసు టీచర్ మంజుల తో సెక్స్ చేసిన రవి

అవునండీ ఇది  నాకు నా ఫ్రెండ్  చెప్పిన కధ. మీకు   చెబుతున్నాను 

అనూరాధకు  36 ఏళ్ళు . ఆమె  కొడుకు  రవి . 15 ఏళ్ళు . 10వ  తరగతి చదువుతున్నాడు .

రవికి 10 ఏళ్ళప్పుడు వాళ్ళ నాన్న పోయాడు. పొలాలు ఇల్లు ఉన్నందు వలన  తిండికి గుడ్డకు కొదవ లేదు  చిన్నప్పటి నుండి రవి వాళ్ళ అమ్మ రవికి పాలు మీగడ నెయ్యి వెన్న పెట్టి పెంచింది. అందువల్ల బాగా ఏపుగా పెరిగి నిగ  నిగ లాడుతున్నాడు.

రవికి  15 ఏళ్ళు  వచ్చాయి  వయసుతో పాటు మీసాలు కూడా వచ్చాయి  కింద ఆతులు కూడా వచ్చినట్టున్నాయి. మొడ్డ కూడా లేవడం మొదలయింది. మన వాడు 14 వ ఏట నుండే అమ్మాయిలను చూచి మొడ్డ లేపుకోవడం కొట్టుకోవడం చేస్తూ ఉండే వాడు 

రవికి ఎక్కువగా అమ్మాయిల కన్నా ఆంటీలు  అంటేనే  మక్కువ. వాళ్ళ సైన్సు టీచర్ మంజుల అంటే పిచ్చి 

మంజులకు పెళ్లి అయింది ఆమె కొడుకు కార్తిక్ కూడా రవితో  పాటే 10th చదువుతున్నాడు  అయితే వేరే సెక్షన్లో  ఉన్నాడు. మంజుల స్టూడెంట్ రవి.

ఒకరోజు రవి బ్యాక్ బెంచ్లో కూర్చుని  ఉన్నాడు. పక్క రోలో ఉన్న బెంచ్లో మౌనిక అనే అమ్మాయి కూర్చుని ఉంది. మౌనికకు కూడా 15 ఏళ్ళు ఉన్నాయి. పెద్ద 

మనిషి కూడా అయింది .జామ కాయల సైజులో సళ్ళు ఉన్నాయి.

మంజుల లెస్సన్ చెపుతూ ఉంది  రవి మాత్రం మంజుల పిర్రలు చూస్తున్నాడు  మంజుల వెనక్కు తిరిగి బోర్డు మీద డయగ్రం  వేస్తుంటే మంజుల గుండ్రటి పిర్రలు చూస్తూ లొట్ట  లేస్తున్నాడు 

ఆటోమాటిక్ గా  రవి చెయ్యి తన మొడ్డ మీదికి పోయింది  తట్టుకోలేక బ్యాక్ బెంచ్ కదా ఎవరూ చూడరులే అని  తన ప్యాంటు జిప్ కిందికి లాగి మొడ్దని బయటకు తీసాడు. గాడిద మొడ్డ లాగా అప్పటికే 9 అంగుళాలు పెరిగింది రవి మొడ్డ . బయటకు లాగిన  మొడ్డ ఊపుకుంటూ మంజుల పిర్రలు చూస్తున్నాడు.

ఇంతలో పక్క రోలో  కూర్చున్న మౌనిక ఇటు తిరిగి చూచింది. ఇంకేముంది. మూరెడు  పొడుగున్న రవిగాడి మొడ్డ కనపడింది అప్పటి  దాకా మొడ్డ మొహం ఎరుగని మౌనిక కెవ్వుమని అరిచింది.

మౌనిక అరుపు విని రవి బెదిరిపోయాడు. ఏమి చెయ్యాలో తోచలేదు. హడావిడిగా తన పాంట్ జిప్ పైకి లాక్కున్నాడు. ఆ తొందరలో రవి మొడ్డ మీద ఉన్న స్కిన్ ప్యాంటు జిప్లో ఇరుక్కుంది. పైకి లాగడంతో చర్మం చీరుకుపోయింది. దాంతో రవి కూడా కెవ్వు మని అరిచి బాత్ రూం వెనక్కి  పరుగెత్తాడు.

సెకండ్స్ వ్యవధిలో మౌనిక రవి అరవడం చూచి టీచర్ మంజుల భయపడి పోయింది  ఏమి జరిగిందో ఏమో అని గబా గబా మౌనిక దగ్గరకు వచ్చింది.

అప్పటికే మౌనిక ఫ్రెండ్స్ ఆమె మొహం మీద  చల్లుతున్నారు  మౌనిక లేచి కూర్చుంది.

"ఏంటి మౌనికా ఏమయింది ? ఎందుకు  అరిచావు?  ఎందుకు faint అయ్యావు ?" అని అడిగింది మంజుల.

"ఏమీ లేదు మేడం  ఊరికే." అంది మౌనిక.

"సరేలే రెస్ట్ రూంకు వెళ్లి పడుకో " అంది మంజుల.

మౌనిక తన ఫ్రెండ్ రమ్యతో కలిసి రెస్ట్ రూంకు  వెళ్ళింది . మంజుల లెసన్  చెపుతూ ఉంది. కానీ మనసు లెసన్  మీద లేదు. ఇంతలో రవి ప్యాంటు సర్దుకుంటూ వచ్చి కూర్చున్నాడు.

"ఎక్కడకేల్లావురా " అంది మంజుల.

"బాత్ రూంకు వెళ్లాను మేడం  అన్నాడు.

"అది  సరే. మౌనిక అరిసినపుడు నువ్వు ఎందుకు అరిచావు" అడిగింది  మంజుల'

రవి జవాబు చెప్పలేదు  తల వంచుకున్నాడు 

"సరే కూర్చో  వెధవ వేషాలు వెయ్యకుండా పాటం  విను " అంది మంజుల

మౌనిక , రవి  ఇద్దరూ  ఒకే  సారి  ఎందుకు  అరిచారు. ఇదే మిల్లియన్  డాలర్ ప్రశ్నలా  అయింది మంజులకు.

ఎలాగోలా  లెస్సన్   ముగించింది. ఇంతలో బెల్ అయింది. వెంటనే మంజుల రెస్ట్ రూంకు వెళ్ళింది.

రెస్ట్ రూమ్లో  మౌనిక కూర్చుని ఉంది. మంజుల వెళ్లి పక్కన కూర్చుంది.

"ఇక్కడ ఎవరూ లేరు కదా. ఇప్పుడు సెప్పు ఎందుకు అలా కేక పెట్టావు" అంది మంజుల అనునయంగా.

మౌనిక ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ తల దిన్సుకుంది.

" ఏమి జరిగిందో చెప్పవే అంటే అల నవ్వుతావేమితే మొద్దూ" అంది మంజుల.

"అదికాదు మదం మరేమో మరేమో ఆ రవి గాడు లేడూ వాడు బయటకు తీసి కొట్టుకుంటున్నాడు" అంది మౌనిక.

"ఏంటి " అంది  అనుమానంగా  మంజుల.

"అదే మేడం మగాళ్ళకు ఉంటుందే అది" అంది మౌనిక నవ్వుతూ.

"నీ మొహం క్లాసు రూంలో  దానిని బయటకు తీసి కొట్టుకోవడం ఏమిటే. నిజంగానా  నువ్వు చూసావా" అంది మంజుల.

"చూసాను మేడం ," అంది మౌనిక.

"ఏమి చూసావు" అని రెట్టిన్సింది మంజుల.

"రవి గాడి లవడా" అంది మౌనిక .

"అయితే మాత్రం అరవాలా అందరికీ ఉండేదే కదా మీ  అన్నయకు, తమ్ముడికి ఉండేదే కదా" అంది మంజుల క్యాసుఅల్గా .

"అది కాదు మేడం . అలా అయితే నేను ఎందుకు అరుస్తాను. రవి గాదిది  నా మోచేయ్యంత ఉంది. వామ్మో . కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి అనుకోండి" అంది మౌనిక.

ఆ మాటలు వినగానే మంజుల కుతూహలంగా "అదేమిటి అంత పెద్దదా. అంత  పొడుగు  ఉందా. వెధవకు  నిండా  15 ఏళ్ళు  లేవు . వాడికి  అంత  పొడుగ్గా  ఉండటం  ఏమిటే  తల్లి " అంది  మంజుల  విస్తోపోతూ .

"అవును  మేడం. మామూలుగా  ఉంటె  నేను  ఎందుకు  అరుస్తాను . హాయిగా  చూస్తూ  ఎంజాయ్  చేస్తాను  కానీ . అంత  లావు  పొడుగు  చూసి  భయం , వేసి  అరిచాను . కావాలంటే  వాడిని  పిలిపించి  మీరూ  చూడండి . మీకే  తెలుస్తుంది " అంది  మౌనిక .

"నువ్వు  సరే . ఆ  రవి  గాడు  ఎందుకు  అరిచాడు " అంది  మంజుల .

"ఏమో  మేడం నాకు  తెలీదు " అంది  మౌనిక .

"సరేలే ఈ  సంగతి  ఎవరికీ  సెప్పకు . అల్లరి  అవుతుంది ." అని  మంజుల  సైన్సు  ల్యాబ్ కు  వెళ్ళింది .

అత్తెన్దర్ ను  పిలిచి  "నువ్వుపోయి  స్కూల్  బెల్  కాగానే  రవి  ని  నా  ల్యాబ్  కు  రమ్మను " అని  చెప్పింది .

రవి  కోసం  వెయిట్  సెసోతూ  ఉంది  మంజుల  మదం .

స్కూల్  వదిలేసారు . పిల్లలు  అంటా  ఇళ్ళకు  వెళ్లి  పోతున్నారు . రవి  మంజుల  మదం  కోసం  ల్యాబ్  కే  వచ్చాడు .
ల్యాబ్  అసిస్టెంట్  కూడా  తాళ్లలు  మంజుల కు  ఇచ్చి  వెళ్లి  పోయాడు .

అంతా నిర్మానుష్యంగా  ఉంది . రవి  ల్యాబ్  లోకి  వచ్చాడు . మంజుల  చైర్  లో  కూర్చుని  ఉంది .

"రా  రవీ  బాగా  చదువుతున్నావా . అవునూ  ఇందాక  నా  క్లాసు  లో  ఎందుకు  పెద్దగా  అరిచి  బయటకు  పరుగేట్టావు " అని  అడిగింది  సూటిగా .

రవి  ఏమీ  చెప్పలేక  తలవంచుకున్నాడు .

"నిజం  సెప్పు . నువ్వు  చేసిన  వెధవ  పని  మౌనిక  చెప్పింది . సెప్పు  ఏమి  చేసావు " అని  గాదించింది  మంజుల .

"నిజం  చెప్పమంటారా " అన్నాడు  రవి .

"ఓహో  పెద్ద  హీరో  లా  మాట్లాడుతున్నావే . నిజమే  సెప్పు  బాబూ విని  ఆనందిస్తాము " అంది  మంజుల .

"ఏమీ  లేదు  మేడం . మీరు  అటు  తిరిగి  బ్లాకు  బోర్డు  మీద  బొమ్మ  వేస్తున్నారు. మీ  పిర్రలు  ఎత్తుగా  గుండ్రంగా  కసిగా  సెక్సీ  గా  కన్పిస్తున్నాయి " అని  ఆగాడు  రవి .

మంజుల  కళ్ళలో  కోపం  కనిపించింది . కాని  రవి  లాంటి  అందమైన  కుర్రాడు , మూరెడు  మొడ్డ  కల  కుర్రాడు  తన  పిర్రాలను  పొగుడుతుంటే , ఒళ్ళు  సెగలు  కమ్ముతూ  ఉంది . ఒక్క  సారి  సెక్స్  ఆలోచనలు  ముసురుకున్నాయి .

"నిన్ను  బోర్డు మీద బొమ్మ వేసుకోమన్నారా  లేక  టీచర్  పిర్రలు  చూడమన్నారా . ఒరేయి  నేను  మీ  అమ్మ  కన్నా  పెద్ద . అలా  చూడడం  తప్పు  కదా " అంది  మంజుల .

"నేను  మా  అమ్మ  పిర్రలు  కూడా  అలాగే  చూస్తాను  మేడం  " అన్నాడు  రవి .

ఈసారి  కంగు  తిన్నది  మంజుల . వీడు  దేశముదురు  అనుకుంది .

"సరేలే  అసలు  ఏమి  జరిగిందో  చెప్పు

"మీరు  ఏమి  చెప్పినా  కోప్పడుతున్నారు  కదా " అన్నాడు  రవి .

మంజుల  నవ్వి  "కోప్పదనులే  సెప్పు " అంది  మంజుల  అనునయంగా .

"నాకు  మీ  పిర్రలు  చూడగానే  మొడ్డ  లేచింది . ప్యాంటు  లోపల  నుండి  బయటకు  రావడానికి  గిన్జుకుంటూ  ఉంది . నేను  లాస్ట్  బెంచ్  లో  ఉన్నాను  కదా  అని  ప్యాంటు  జిప్  కిందికి   లాగి  నా  మోద్దను  బయటకు  లాగాను . మీ  పిర్రలు  చూస్తూ  నా  మొడ్డను  ముందుకు  వెనక్కు ఆదిన్సుకున్తున్నాను .
ఇది  మౌనిక  చూసినట్టుంది .కెవ్వున  కేక  వేసింది . నాకు  ఏమీ  అర్ధంకాలేదు . వామ్మో  అనుకోని  హడావిడిగా  జిప్  పైకి  లాక్కున్నాను . ఆ  కంగారులో  నా  మొడ్డ  మీద  ఉన్న  స్కిన్  జిప్  లో  ఇరుక్కుపోయింది . భరించలేని నొప్పి . కెవ్వున  అరిచాను . బాత్  రూం  కు  పరుగెత్తాను . మరలా  జిప్  ను  కిందికి  లాగి  నా  మొడ్డను  ప్యాంటు  లోపలి  నెట్టి  జిప్  పెట్టుకున్నాను ." అన్నాడు .

మంజులకు  నవ్వు  ఆగ  లేదు . పడీపడీ  నవ్వుతూ  ఉంది . పొట్ట  చేత్తో  పట్టుకొని  నవ్వుతూ  ఉంది . ఆమె  నవ్వుతూ  ఉంటె  మంజుల  బలిసిన  సళ్ళు పైకి  కిందికి ఊగుతున్నాని .

"అమ్మా  అమ్మా ఓరి నీ దుంపలు  తేగా  ఇదంట్ర  జరిదింగి . వామ్మో . అయినా నీ  మొడ్డ  అంత  బారుగా  ఉండట్రా  ఆ  పిచ్చి  ముండ  కెవ్వున  కేక  వేసింది " అంది  మంజుల  నవ్వు  ఆపుకుంటూ .

"అవును  మేడం, నాది  చిన్నప్పటి  నుండి  బాగా  పొడుగ్గా  లావుగా  ఉంటుంది . చూస్తారా " అన్నాడు  రవి .

"చూపించామనేగా  అడిగేది . చూద్దాం  ఎంత  బారుగా  ఉందొ " అంది  మంజుల  లేచి  నిలబడి .

రవి  షర్టు  పైకి  ఎత్తాడు . పాంట్ జిప్  కిందికి  లాగాడు . underware lo నుండి  తన  లవడాను  బయటకు  లాగాడు . ఏనుగు  తొండం  లాగా  రవి  మొడ్డ  బయటకు  దూకింది .

గత  15 ఎల్ల  నుండి  మొగుడి  పక్కలో  పడుకొని  దేన్గిన్సుకుంటూ  ఇద్దరు  బిడ్డలా  తల్లి  అయిన  మంజుల , రవి  మొడ్డను  చూసి  కళ్ళు  తిరిగి  బైర్లు  కమ్మి  చైర్  లో  కూల  బడింది .

వామ్మో  ఇదేంట్రా  బాబూ . ఇది  మొడ్డా  లేక  రోకలి  బండా. ఇద్దరు  బిడ్డలా  తల్లిని  నాకే ఇలా ఉంటె ఆ కుర్ర ముండ మౌనిక ఫైంట్  అవడంలో  ఆశ్చర్యం  ఏముంది  అనుకుంది  మంజుల  రవి  మొడ్డను  చూస్తూ .

మంజుల  మొహం  చూసాడు  రవి . మంజుల  తన  మొడ్డను చూసి  ఇంప్రెస్స్  అయింది అనుకున్నాడు . రవి  తన మొడ్డను  చేత్తో  పట్టుకొని  పైకి  కిందికి  ఊపుతున్నాడు .

రవి  చేతిలో  వాడి  బారెడు  మొడ్డ  ఎగిరెగిరి  పడుతూ  ఉంది. మంజుల  మనసు  ఒక  సారి  చలించింది . తన  మొగుడి  లవదాతో  రవి  మొడ్డను  కంపరే  చేసుకుంది . తన  మొగుడికి  వీడి  దాంట్లో  సగం  కూడా ఉండదేమో  అని  పించింది .

ఆ  మాటకొస్తే  తను  పెళ్లి  కాక  ముందు  దేన్గిన్సుకొన్న  బాయ్  ఫ్రెండ్  గాడి  మొడ్డ  కూడా  వీడి  మోద్దలో  నాల్గవ వంతు  కూడా లేదు . అప్పట్లో  అవే  పెద్ద  సైజు  మోద్దలు  అని  ఫీల్  అయింది .

కాని  వీడి  బారాటి  లవడా  చూసిన  తరువాత  మనసు  అదుపు  తప్పింది . ఆ  క్షణంలో తను  ఏమి  చేస్తూ న్నదో  తెలియడం  లేదు . అది  తప్పా  ఒప్పా , తన  కన్నా  చిన్న  వాడు , తన  కొడుకు  వయసు , వాడి  మొడ్డను  పట్టుకోడం  పాపం  అనికూడా  ఆలోచించ  లేదు  మంజుల .

ఆమె చెయ్యి  అప్రయత్నం  గా  రవి  మొడ్డ  మీదపడింది . రెండు  చేతులతో  రవి  మొడ్డను  పట్టుకుంది .

ఇది  చూచి  రవి  గాడి  పెదాల  మీద  చిరునవ్వు  వచ్చింది . మంజుల  పిర్రలు  పగలదీసి  తన  మొడ్డను  మంజుల  టీచర్  పూకులో  దోపవచ్చు  అనుకున్నాడు .

మంజుల  కళ్ళు  aramodpulayyaayi. తన్మయత్వంతో మనసు  ఊగిసలాడింది .

ముందుకు  ఒంగి  రవి  మొడ్డను  తన  చెంపలకు  అడుముకుంది . పెదాలకు  రుద్దుకుంది . తన  సల్లకు  అడుముకుంది . రవి  మొడ్డ  పొడుగునా  ముద్దులు  పెట్టింది . ఇంకా  ఆగలేక  పోయింది .

నోరు  తెరిచి  వాడి  మొడ్డ  ను  నోట్లో  కుక్కుకుంది . తన  భర్త  ఎన్ని  సార్లు  బతిమాలినా  ఆయన  మొడ్డ  నోట్లో  పెట్టుకోని  మంజుల  ఇప్పుడు  రవి  మొడ్డ  చూడగానే  అమాంతం  నోట్లో  కుక్కేసుకుంది .

ఇష్టమైన  మొడ్డ  ఐస్  ఫ్రూట్  తో  సమానం  అని  ఊరికే  అన్నారా .

జుబుకూ  జుబుకూ  అంటూ  రవి  మొడ్డను  చీకుతూ  ఉంది . మరొక  చేత్తో  రవి  వత్తకాయలను  సాగదీస్తూ  ఉంది . మదం  మదం  అంటున్నాడు  రవి . వాడికి  కూడా  తన  అమ్మ  వయసు  ఉన్న  మంజుల  తన  మొడ్డ  చీకడం  కొత్తగా  ఉంది .

ఇన్నాళ్ళు  అమ్మను , అమ్మ  పూకును , తలచుకుంటూ  HP కొట్టుకొనే  వాడు . ఇప్పుడు  తను  ఎక్కువగా  అభిమానించే  మంజుల  టీచర్  తన  మొడ్డ  నోట్లో  పెట్టుకొని  చీకుతూ  ఉంటె  ఇది  కళా  నిజమా  అని  ఊహింకాలేకపోతున్నాడు .

కాని  ఒక్క  మాట  మాత్రం  నిజం . మంజుల  టీచర్  తన  మొడ్డ  కు  బానిస  అయిందని . ఇంకా  మంజుల  టీచర్  ను  రోజూ  పూకు  పగల  దేన్గొవచ్చు అని  అనుకున్నాడు .

పాపం రవి  లావు  పాటి  మొడ్డ  చీకి  చీకి  బుగ్గలు  నొప్పి  పెట్టునట్టున్నాయి . మంజుల  రవి  మొడ్డను  నోట్లో  నుండి  బయటకు  తీసింది .

ఆపేక్షగా  ఆ  మొడ్డను  చూస్తూ  ఉంది . రవి  వట్టకాయలు  కూడా  పెద్ద  సైజు  రసగుల్లాలా  లాగా  వేలాడుతున్నాయి .

మంజుల  రెండు  వత్తకాయలను  చేతిలోకి  తీసుకొని  బరువు  చోస్తున్నట్టు  సవరదీస్తూ  ఉంది .

"ఎరా  రవీ  ఇంట  లావు  మొడ్డ , ఇంట  అందమైన  వట్టకాయలు  ఎలా  పెంచావురా . నిండా  15 ఏళ్ళు  లేవు , మగడ్డి  కుండాల్సిన  లక్షణాలు  అన్నీ  ఉన్నాయి  కదా . ఆడదాన్ని  సుఖపెట్టడానికి నీకన్న మించిన  మగాడు  ఎవడూ  లేదురా  రాజా " అంది  మంజుల .

మంజుల  టీచర్ , తన  మొడ్డను  పొగుడుతుంటే  రవి  ఉబ్బిపోయాడు . దానికి  తోడూ  వాడి  మొడ్డ  కూడా  ఇంకొంచెం  ఉబ్బి  పోయింది .

రవి  మొడ్డను  చూస్తుంటే  మంజుల  తట్టుకోలేకపోయింది . చుట్టూ  ఎవరూ  లేరు . స్కూల్  వదిలేసారు . అత్తెన్దర్  కూడా  వెళ్ళిపోయాడు . ఎదురుగా  నోరూరించే  మొడ్డ . తొడల  మధ్య  పూకులో  జిల  రేగుతూ  ఉంది . ఇంకా  క్షణం  కూడా  ఆలస్యం  చెయ్య  లేదు  మంజుల .

"ఒరేయి  రవి  వెళ్లి  అ  డోర్  క్లోజ్  చేసి  రారా  " అంది  మంజుల . రవి  డోర్  క్లోజ్  చేసాడు . మంజుల  పక్కనే  ఉన్న  పెద్ద  సైజు  టేబుల్  మీద  వెల్లకిలా  పడుకుంది . రెండు   కాళ్ళు  పైకి  ఎత్తి  మోకాళ్ళ  దగ్గర  మడిచి  తొడలు  విరగాదీసింది .

బంగారు  పళ్ళెం  లా  మంజుల  విచ్చుకున్న  పూకు  రవి  కళ్ళ  ఎదుట  కనపడుతూ  ఉంది .

మంజుల  తన  జాకెట్  బ్రా  విప్పేసింది . రవి  చేతులు  తీసుకొని  తన  సల్ల  మీద  వేసుకుంది . రవి  వెన్నముద్దల్లాంటి  మంజుల  సళ్ళు  పిసుకుతున్నాడు .

మంజుల  తన  చేతిని  కిందికి  పోనిచ్చి  రవి  మొడ్డను  పట్టుకుంది . రవి  మొడ్డ  మీద  ఉన్న  స్కిన్  వెనక్కు  నెట్టింది .
నిగ  నిగ  లాడుతూ  రవి  మొడ్డ  గుండు  పింక్  కలర్  లో  మెరిసిపోతూ  ఉంది .

రవి  మొడ్డను  పట్టుకొని  తన  పూకు  చీలిక  మీద  రుద్దుకుంది . ఇస్స్స్  హా  అమ్మా  అంటూ  మూలిగింది  మంజుల . ఇనప  రోడ్  లా  ఉండే  మగాడి  మొడ్డ  తన  పూకు  మీద  తగలడం  అదే  మొదటి  సారి .

ఎన్నో  సార్లు  మొగుడి  మోడ్డతో  అలా  పూకు  చీలిక  మీద  రుద్దిన్సుకుంది  కానీ  ఇలాంటి  అనుభూతి  కలగలేదు . కోరుకున్న  మోడ్డతో  దేన్గిన్సుకుంటే  ఆనందం ఇదేనేమో  అనుకుంది  మంజుల  మనసులో .


ఇదంతా  చూస్తున్న  రవికి  మొడ్డ  జిల  పెరిగిపోయింది . తన  మొడ్డను మంజుల టీచర్  పూకులో  కస్సున  దోపాడు  ఒక్క  సారి  బేర్  మంది  మంజుల . ఇంట  సేపూ  రవి  గాడి  మొడ్డ  పెద్దది  బారుగా  ఉంది  అనుకుంది  కానీ  అంత  లావు  పొడుగు  మొడ్డ  తన  పూకులో   దూరితే  ఏమవుతుందో   తెలియదు .

ఏమయ్యేది  ఏముంది  ఒక్క  సారిగా  గుండెల్లోకి  తగిలింది . పూకు  నిండుగా  ఉంది . రవి  కూడా  తన  మొడ్డను  మంజుల  టీచర్  పూకులో  దోపి  అలాగే  నానా  పెట్టాడు . ఇద్దరికీ  కాసేపు  పూకులో  మొడ్డ  పెట్టడం  అలవాటు  అయింది . రవి  గాడికీ  కొత్త  కదా .

మజుల  తన  చేతిని  కిందికి  పోనిచ్చి  పూకు  దగ్గర  పెట్టింది . తన  పూకు  దిమ్మ  వాడి  మొడ్డ  దిమ్మ  అడుముకున్తున్నాయి . అంత  లావు  మొడ్డ  తన  పూకులో  దూరింది  అని  అర్ధం  అయింది . రవి  పిర్ర  మీద  కొట్టి  "ఉమ్మ్మం  ఇంకా  కదలరా  రాజా " అంది   గోముగా   మంజుల .

రవి  తన  మొడ్డను  మంజుల  పూకులోనుంది  బయటకు  లాగిమరలా  స్పీడ్  గా  దోపాడు . తన  నడుము  ముందుకు  వెనక్కు  ఆడిస్తూ  మంజుల  ను  దేన్గుతున్నాడు .

రవి  పొడిచే  ఒక్కొక్క  పోటుకు  మంజుల  పూకు  పచ్చడి  అవుతూ  ఉంది . మొగుడి  దగ్గర  పొందలేని  సుఖం  తన  కొడుకు  వయసు  వాడితో  పొందుతూ  ఉంది . మంజుల  నోటివెంట  బూతులు  రాసాగాయి .

"లంజా  కొడకా  దెంగరా   దెంగు  నీ  టీచర్  పూకు  దెంగు  ఇంకా  ఇంకా  గట్టిగా  లాగి  లాగి  దంచు  బాదరా  నీ  అమ్మ  పూకు  దెంగినట్టు  దేన్గుతున్నావురా రాజా  అబ్బా  అబ్బా  అమ్మా  ఏమి  కొడుతున్నావురా  ఇస్స్స్  హా  నీ  అమ్మ  కన్నా  పెద్ద  దాన్ని  నన్నే  సుఖపెడుతున్నావురా  రాజా " అంటూ  ఏమేమో  మాట్లాడుతూ  దేన్గిన్సుకుంటూ  ఉంది .

మంజుల  తన  అమ్మ  మాట  ఎత్తే  సరికి  రవి  మనసు  అమ్మ  మీదికిపోయింది .

"ఇస్స్స్  అమ్మా  అమ్మా  నిన్ను  కూడా  ఇలా  దేన్గితే  ఎలా  ఉంటుందమ్మా  అబ్బా  ఇస్స్స్  తట్టుకోలేనమ్మా  అమ్మా అమ్మా  నీ  పూకు  దేన్గా " అంటూ  అమ్మాను  తలచుకుంటూ  టీచర్ ను  దేన్గుతున్నాడు .

మంజుల  ఎదురుగా  ఉన్న  వాల్ల్చ్లోచ్క్  వంక  చూసింది . గుండె  ఆగింది . వామ్మో  లంజా  కొడకా  అరగంట  సేపు  దేన్గావత్రా  అనుకుంది . కాని  ఇంకా   రవికి  కారలేదు . ఇంకా  దంసుతూనే  ఉన్నాడు . మంజులజి  పూకు  మంతెట్టి  పోతోంది . ఇప్పటి  దాకా  మహా  అయితే  పది  నిమిషాలు  దేన్గిన్సుకుంది  కానీ  ఏక  బిగిని  అరగంట  సేపు  దేన్గిన్సుకోడం  ఇదే  మొదటి  సారి .

" ఒరేయి  రవి  ఇంకా  చాలురా  బాబూ  పూకు  మంతెట్టి  పోతోంది " అంది  మంజుల  నవ్వుతూ 
రవి  ఒక్క  సారి  కళ్ళు  మూసుకున్నాడు . అమ్మ  పిర్రాలను  అమ్మ  పూకు  ను  మనసులో  తల్సుకుననాడు . అమ్మ  కుత్తలో తన  మొడ్డ  పెట్టి  దేన్గుతున్నట్టు  ఊహించుకున్నాడు  అంటే  ఒక్క  సారిగా  మంజుల   పూకులో  కార్సుకున్నాడు . మంజుల  రవి  పిర్రల  మీద  చేతులు  వేసి  వాడి  మొడ్డను  తన  పూకులో  అడుముకుంది . పది  నిమిషాల  తరువాత  విడిపోయారు . రవి  తన  మొడ్డను  మంజుల  చీర  కొంగుకు  తుడిచాడు . మంజుల  తన  పూకును  లంగాతో  ఒత్తుకుంది . ఇద్దరూ  ల్యాబ్  కు  తాళం  వేసి  బయలు  దేరారు .

మంజుల   మనసు  గాలిలో  తేలిపోతూ  ఉంది . ఆనందంతో  మనసు  పరవళ్ళు  తొక్కుతూ  ఉంది  మంజుల  కూతురు   శోభ  ఇది  గమనించింది . శోభకు  17 ఏళ్ళు . "అమ్మా  అమ్మా  ఏంటమ్మా  ఈ  రోజు  చాలా  హుషారుగా  ఉన్నావు " అంది  అమ్మ  బుజం  మీద  తల  వాల్చి . ఏమని  చెబుతుంది . నీ  కన్నా  చిన్న  వాడితో  పూకు  పగల  దేన్గిన్సుకున్నాను  అని  చెబుతుందా . తనలో  తానూ  నవ్వుకుంది  మంజుల .

రాత్రి అయింది . అందరూ  భోజనాలు  చేశారు . మంజుల  బెడ్  మీదికి  చేరింది . మొగుడు  ఏదో  బుక్  కాడువుకున్తున్నాడు . మంజుల  లైట్  ఆర్పి  వచ్చి  పక్కనే  పడుకుంది . మంజుల  పక్కలోకి  రాగానే  మంజుల  భర్త  భాస్కర్  బుక్  పక్కన  పడేసి  ఆమె  వంక  తిరిగాడు . వీపు  చుట్టూ  చెయ్యి  వేసి  తన  దగ్గరగా  లాక్కున్నాడు .

మంజుల  బలిసిన  సాలలు  భాస్కర్  గుండెలకు  అడుముకున్తున్నాయి . మంజుల  ఆపిల్  పండ్ల  లాంటి  బుగ్గల  మీద  ముద్దులు  పెట్టాడు . మంజులకు  మత్తెక్కింది . మొగుడి   చేతులు  తీసి  తన  సల్ల  మీద  వేసుకుంది  పిసకమని  సిగ్నల్  ఇస్తూ . పాపం  మొగుడు  కదా  ఎక్కడ  తన  భార్య  సళ్ళు  కందిపోతాఎమో  అని  సుతారంగా  పిసుకుతున్నాడు . సాయంత్రం  రవి  గాడు  కసా  కసా  పిసికినప్పుడు  కలిగిన  ఆనందం  కలగడం  లేదు .

మంజుల  తన  చేతిని   కిన్దికిపోనిచ్చి  మొగుడి  మొడ్డ  మీద  చెయ్యి  వేసింది . అది  ఇంకా  లేవలేదు . మొగుజ్ది  లుంగీ  లో  చెయ్యి  పెట్టి  ఆయన  మోద్దనుపట్టుకుంది .ముందుకు  వెనక్కు  ఆడిస్తూ  ఉంది . మెల్లి  మెల్లి  గా  మొగుడి  మొడ్డ  గట్టి  పడింది . ఏమీ  చెయ్యకుండానే  రవి  గాడి  మొడ్డ  ఇనప  కడ్డీ  లాగా  లేచింది  ఈయన  మొడ్డ  ఏందీ  ఎంత  సేపు  ఆడించిన  లేవలేదు  అని  సందేహం  కలిగింది  మంజులకు .

ఇంతలో  భాస్కర్  పైకి  లేచాడు . మంజుల  మీద  పడుకున్నాది . మొగుడి  చేత  పూకు  నాకిన్సుకోవాలని  మంజుల  కోరిక  కాని  మొగుడిని  ఎలా  అడుగుతుంది  ఏమండీ  నా  పూకు  నాకండీ  అని . మొగుడే  తన  మనసు  తెలుసుకొని  తన   పూకు  నాకాలి . ఉసూరు  మంది  మంజుల . పూకు   నాకని  మొగుడో  ఒక  మొగుడేనా  అని  మొదటి  సారి  అనుకుంది .

16 ఎల్ల  అనునది  మొగుడి  పక్కలో  పడుకొని  దేన్గిన్సుకొని  ఇద్దరు  బిడ్డలా  తల్లి  అయింది  మంజుల  కాని  ఈ  నాడు  మరొక  కుర్ర  మోడ్డతో  దేన్గిన్సుకున్న  తరువాత   వీడెం  మొగుడు  అనే  విరక్తి  కలిగింది . అందుకే  అన్నారు .
రాజును   చూచిన  కళ్ళతో  మొగుడిని   చూస్తే  కొత్త  బుద్ధి  అయిందని . అనే  సామెత  కూడా  ఉంది  కదా . అలా  తయారయింది  మంజుల  వ్యవహారం ,మా  రవి  గాడి  మొడ్డ  దోపుకున్న  తరువాత  ప్రపంచం  లో  ఉన్న  మోద్దలన్నీ  చిన్నవి  గానే  కనిపిస్తున్నాయి  అమ్మదుకు . అందుకే  పక్కకు  తిరిగి  పడుకుంది . రవి  మొడ్డను  తన  పూకులో  పెట్టి  దేన్గుతున్నట్టు  ఊహించుకుంటూ  నిద్రలోకి  జారుకుంది .

మరునాడు  మామూలుగా  క్లాసు  కు  వెళ్ళింది . రవి  అక్కడే  కూర్చుని  ఉన్నాడు . వాడిని  చూడగానే  మనసు  అదుపు  తప్పింది . వెనక్కు  తిరిగి   బోర్డు  మీద  లెస్సొన్  రాస్తుంటే  వెనక  నుండి  రవి  తన  పిర్రలు  చూస్తున్నాడని  మధురమైన  అనుభూతి  కలిగింది . వాడు  అమాంతం  లేచి  వచ్చి  తనను  అక్కడే  ఒంగోబెట్టి  చీర  లంగా  నడుము  దాకా  పైకి  ఎత్తి  తన  తొడల   మధ్య  నుండి  బారాటి  మొడ్డను  దోపి  కసా  కసా  దేన్గుతాదేమో  అని  ఫీల్  అయింది .

మనసు  పాతం  మీద  లేదు . ఏదో  చెప్పానంటే  చెప్పాను  అని  ఆ  పెరిఒద్  కాగానే  బయటకు  వచ్చింది . నేరుగా  ల్యాబ్  కు  వెళ్ళింది . అత్తెన్దర్  ను  పిలిచి  రెండు  రకాల  టిఫిన్  కాఫీ  తెమ్మని  చెప్పింది . పోతూ  పోతూ  రవిని  ఒక సారి  రామ్మని  చెప్పు  అని  చెప్పి   పంపింది . 5 నిమిషాలలో  రవి  వచ్చాడు .

"ఏమి  చేస్తున్నావురా " అంది  మంజుల .

"ఏమీ  లేదు  మదం . మీ  గురించే  ఆలోచిస్తున్నాను "  అన్నాడు  నవ్వుతూ . షాక్  అయింది  మంజుల .

"నోర్ముయ్యి  ఏమిటా  మాటలు . తప్పు  కదూ " అంది  మంజుల  రవి  గాడి  ప్యాంటు  ముందు  భాగం  చూస్తూ .

"మదం  మీరు  ఈ  రోజు  లెస్సొన్  సరిగా  చెప్పలేదు . దీని  గురించే  ఆలోచిస్తున్నారా " అన్నాడు  రవి  తన  మొడ్డను  ప్యాంటు  లో  నుండి  బయటకు  తీసి  మంజుల  మొహం  మీద  ఆడిస్తూ .

"ఛీ  ఛీ  లోపల  పెట్టారా . పుట్టలో  నుండి  పాము  లాగా   బయటకు  తీసావు  ఎవరన్నా  చూస్తారు " అంది  మంజుల  రవి  మొడ్డ  వంక  ప్రేమగా  చూస్తూ .

"ఎవరూ  రారు  మదం . అత్తెన్దర్  ను  దూరంగా  పంపించారుగా  మీకూ  నాకూ  టిఫిన్  తేవడానికి  వాడు  రావడానికి  అరగంట  పడుతుంది . ఈ లోపల  మనం  ఒక  షో  వేసుకోవచ్చు " అన్నాడు  రవి  తన  లవడాను  మంజుల  మొహం  మీద  ఆడిస్తూ .

ఇంకా నిన్నటి నుండి దీనికోసమే కలవరిస్తూ  ఉంది .  అమాంతం  రవి  మొడ్డను  పట్టుకొని  తన  బుగ్గలకు  రుద్దుకుంది . మొడ్డ  పొడుగునా  చుప్  చుప్  చుప్  మంటూ  ముద్దులు  పెట్టింది . రవి  మొడ్డను  తన  సల్ల  మధ్య  అడుముకుంది .

" ఇస్స్స్  హా  ఒరేయి  లంజా  కొడకా . కళ్ళు  మూసినా  తెరిచినా  నీ  మోద్దె  కనిపిస్తూ  ఉందిరా . ఏమి  మాయ  సెసావురా  నన్ను . నువ్వు  కాదురా  నీ  మొడ్డ   నన్ను   మాయలో  పడేసిన్దిరా  లంజా  కొడకా . నీ  యమ్మ  ఎంత  లక్కీ  రా  ఇంట   లావు  మొడ్డ  ఉన్న  కొడుకును  కన్నది " అంది  పిచ్చి  పిచ్చి  గా  రవి  మొడ్డను  ముద్దులు  పెట్టుకుంటూ .

రవి  కూడా  మంజుల  సళ్ళు  పిసుకుతున్నాడు . తొడలమీద  చెయ్యి  వేసి  నిమురుతున్నాడు .మంజుల  తన  రెండు  రోడ్లు  విడదీసింది . రవి  తన  చేతిని  మంజుల  పూకు  దిమ్మ  మీద  పెట్టి  కసుక్కున  అదిమి  వదిలాడు . ఇస్స్స్స్  హా  ఉమ్మం  అని  మూలిగింది  మంజుల . వాడి  మొడ్డను  పట్టుకొని  పక్కనే  ఉన్న  అల్మిరః  పక్కకు  తీసుకెళ్ళింది .

"ఒరేయి  రవీ  ఆ  టేబుల్  ఈ  అల్మిరః  పక్కకు  లాగరా " అంది . "అలాగే  మదం " అంటూ  రవి  పక్కనే  ఉన్న  టేబుల్  అల్మిరః  పక్కకు   లాగాడు .

మంజుల  ఆ  టేబుల్  మోచేతులు  పెట్టి , చేతుల  మీద  తల  పెట్టుకొని , ఒంగుంది . అల్మిరా  పక్కనుండి   బయట  నుండి  ఎవరన్నా  వస్తున్నారా  అని  చూస్తూ  ఉంది . రవి  మంజుల  వెనక  చేరాడు . మంజుల  చీర , లంగా  పైకి  లేపాడు . నడుము  దగ్గర  కుప్పగా  పెట్టాడు .

మంజుల  లోపల  పంటి  వేసుకోలేదు . మంజులకు  రాత్రి  నుండి  పూకంతా  పులపరంగా  ఉంది . స్కూల్  కు  వెళ్ళీ  వేలగానే  రవి  మొడ్డ  పూకు  నిండా  దోపుకోవాలని  అనుకుంది . అందుకే  పంటి  వేసుకోలేదు . ఆ  విషయం  రవి  పసిగట్టాడు . ఇంకా  మంజుల  టీచర్  పూకులో  తన  మొడ్డ  పెర్మనెంట్  గా  సెటిల్  అయిపొయింది  అనుకున్నాడు .

"ఆంటీ  కొంచెం  తొడలు  విడదియ్యండి " అన్నాడు  రవి .
మంజుల  తన  తొడలు  బాగా  విడదీసింది . రవి  మోకాళ్ళ  మీద  కూర్చున్నాడు . మంజుల  రెండు  పిర్రలు  పట్టుకొని  పిసికాడు . మంజుల  పిర్రలు  పగల  దీసి  వాటి  మధ్య  మొహంపెట్టి  రుద్దుతున్నాడు . మంజుల  బలిసిన  పూకు  మధ్య  గా  కోసిన  ఆపిల్  పండు  లాగా  ఉంది . వాటి  మధ్య  బాదం  పప్పు  లాగా  గొల్లి  తొంగి  చూస్తూ  ఉంది .

రవి  మంజుల  పూకు  మీద  ముద్దులు  పెట్టాడు . పూకు  నాకుతున్నాడు .

"ఒరేయి  రవి  సాయంత్రం  సావకాశం  గా  నాకుడువుగానీ  ఇప్పుడు  నీ  మొడ్డ  పెట్టి  దెంగారా . పూకులో  జిలతో  కాచ్చి  పోతున్నాను . మధ్యలో  ఆ  అత్తెన్దర్  గాడు  వచ్చాడంటే  మధ్యలోనే  పీక్కోవాలి " అంది మంజుల  తన  పిర్రలు  ఆడిస్తూ .

అప్పటికే  మంజుల  పూకంతా  పూకు  నుండి  కారిన  రసంతో  రొచ్చు  ఒర్చ్చు  అయింది . రవి  తన  మొడ్డను  బాగా  నిగడ  బెట్టి  మంజులపూకు  మీద  ఆనించాడు . రవి  మొడ్డ  స్పర్శకు  మంజుల  ఒళ్ళు  పులకిన్సింది . హయా  ఇస్స్స్స్  ఉమ్మం  అని  మూలిగింది . రవి  తన  మొడ్డ  మీద  స్కిన్  వెనక్కు  లాగి  మొడ్డ   గుండును  మంజుల  పూకులో  దోపాడు .

ఇంకా  తట్టుకోలేక  మంజుల  తన  పిర్రాలను  వెనక్కు  నెట్టింది . రవి  గాడి  మొడ్డ  సాంతం  మంజుల  పూకులో  తాపడం  అయిపొయింది . మంజుల  తన  చేతిని  వెనక్కు  పెట్టి  చూసుకుంది . రవి  తొడలు  తన  పిర్రాలకు  తగులుతునాయి . ఒక్క  ఇంచ్  కూడా  మిగలకుండా  రవి  మొడ్డ తన  పూకులో  దూరింది  అని  అనుకుంది 

కదలరా  అంది  రవి  పిర్ర  మీద  చిన్న  దెబ్బ  వేసి . పట్టా  పగలు  పబ్లిక్  గా  స్కూల్  లో  టీచర్  ను  దేన్గడం  అంటే  మాటలా . రవి  కి  మతి  పోతోంది . కాని  ఇది  జరుగుతూ  ఉంది . తన  మొడ్డను  బయటకు  లాగి  కసిగా  దోపాడు .


ఇంకా  మొదలయింది  మంజుల  మదన  మందిరం  లో  మన్మధ  యుధం . రవి  తన  మొడ్డను  లాగి  లాగి  దోపుతుంటే  మన్న్జుల  కూడా  తన  పిర్రలు  వెనక్కు  తోస్తూ  దేన్గిన్సుకుంటూ  ఉంది . మజుల  ఎదురు  గా  ఉన్న  వాల్  క్లోక్  వంక  చూస్తూ  ఉంది . హాఫ్  అం  హౌర్  అయింది . ఇంకా  రవి  దేన్గుతూనే  ఉన్నాడు . దూరంగా  అత్తెన్దర్  టిఫిన్  తీసుకురావడం   చూసింది .

"ఒరేయి  లంజా  కొడకా  ఇంకా  అవగోట్టారా   అత్తెన్దర్  వస్తున్నాడు " అంది  మంజుల . కాని  రవికి  ఒపట్టాన  కారాదు . ఏమి  చేస్తాడు . కారకుండా  మొడ్డను  పూకులో  నుండి  బయటకు  తీస్తే  మోద్దంతా  నొప్పి  పెట్టి  చావాలి . తియ్యకపోతే  మంజుల  గుట్టు  బయట  పడుతుంది .

రవి  కళ్ళు  మూసుకున్నాడు . అమ్మ  ను  తల్సుకున్నాడు . అమ్మ  పూకు  అమ్మ  పిర్రలు  అమ్మ  తొడలు  అమ్మ  సళ్ళు  మనసులో  ఊహించుకున్నాడు . తన  మొడ్డను  అమ్మ  పూకులో  దోపి  దేన్గుతున్నట్టు  ఊహించుకున్నాడు . అంటే  అవుట్  అయి  పొయ్యాడు . తన  మొడ్డను  మంజుల పూకులో  అదిమి  పెట్టి  కార్సుకున్నాడు .

ఇంతలో  అత్తెన్దర్  స్కూల్  గేటు  లోకి  వచ్చేసాడు . మంజుల  గబా  గబా  పైకి  లేచింది . లంగాతో  తొడల  మధ్య  అడుముకుంది . రవి  కార్చిన  రసం  అంటా  లంగాకు  అంటుకుంది . అలాగే  వచ్చి  చైర్  లో  కూర్చుంది .

"ఒరేయి  రవి  నువ్వు  పోయి  అక్కడ  అల్మిరః  లో  ఉన్న  బుక్స్  అన్నీ  సర్దుతూ  ఉంది " అని  చెప్పింది .

రవి  కూడా  తన  మొడ్డను  ఉన్దెర్వెఅర్  లోకి  నెట్టాడు . ప్యాంటు  జిప్  లాక్కున్నాడు . మంజుల  అల్మిరః  దగ్గరకు  పోయి  అందులో  బుక్స్  సర్డుతున్నట్టు  అచట  చేస్తున్నాడు .

ఇంతలో అత్తెన్దర్  వచ్చి  టిఫిన్  టేబుల్  మీద  పెట్టాడు . వాటర్  తెచ్చి  పెట్టాడు . అమ్మ  గారూ  నేను  వెళ్లి  లంచ్  చేసి  వస్తాను  అని  చెప్పి  లంచ్ కి  వెళ్ళాడు .
తరువాత  మంజుల , రవి  కలిసి  టిఫిన్  చేశారు .

అప్పటినుండి  ఇదే  మాదిరి  సందు  దొరికినప్పుడల్లా  రవి  గాడి  మొడ్డను  పూకులో  దోపుకొని  దేన్గిన్సుకుంటూ  ఉంది  మంజుల . రవి  కూడా  మంజుల  పూకు  దేన్గడం  అలవాటు  పడ్డాడు .
అలా  ఉండగా  ఒక  నాడు  ఏమి  జరిగిందంటే ...........


ఆ  రోజు  ఆదివారం . నాకు  మొడ్డ  అంటా  జిలగా  ఉంది . ఒక  సారి మంజుల  టీచర్  ఇంటికి  వెళ్లి  నా  మొడ్డను  ఆమె  కుట్ట  మీద  రుద్దుదామా  అని  పించింది .

"అమ్మా  అమ్మా  నేను  మంజుల  మదం  ఇంటికి  వెళుతున్నాను . ఈ  లెస్సొన్  అర్ధం  కాలేదు " అని  అమ్మాకు  చెప్పి  మంజుల  టీచర్  ఇంటికి  వెళ్లాను .

మంజుల  టీచర్  ఇంట్లో  ఆమె  ఒంటరిగా  ఉన్నాన్రు . పెద్దాంమాయి  ప్రైవేటు  క్లాసు  కు  వెళ్లిందట . కొడుకు  క్రికెట్  గ్రౌండ్  కు  వెళ్లాను . వాళ్ళ  ఆయనకు  ఆఫీసు  తప్ప  చేరే  పని  లేదు . ఆది  వారం   కూడా  ఆఫీసు  కు  వెళ్ళాడు .

మదం  చైర్  లో  కూర్చుని  ఏదో  బుక్  కాడువుకుంటూ  ఉంది . నేను  వెనక  నుండి  వెళ్లి  మంజుల  సల్ల  మీద  చేతులు  వేసాను .

"నాకు  తెలుసురా  నువ్వు  వస్తావని . నాకు  ఎందుకో  పొద్దున్న  నుండి  పూకులో  జిలగా  ఉంది . రాత్రిమా  ఆయన  పూకంతా  నాకి  నాకి  నా  పూకులో  జిల  రేపాడు . కాని  పట్టు  మని  పదినిశాలు  కూడా  దేన్గలేదు  అందుకని  పూకంతా  పులపరంగా  ఉంది . నువ్వు  వస్తే  బాగుంది  నా  పూకునిండా  మొడ్డ  దోపుకోవచ్చు  అనుకున్నాను . ఇంతలో  నువ్వే  వచ్చావు " అంది  మంజుల  టీచర్ .

"టీచర్  టీచర్  మీ  సాలలు  చీకనా " అన్నాను .

"చీకరా " అంది  మంజుల 

రవి  ముందుకు  ఒంగాడు . మంజుల  జాకెట్  పైకి  ఎత్తి  చీకుతున్నాడు . వాటం  కుదర  లేదు . మంజుల  ను  లేపి  తను  చైర్  లో  కూర్చున్నాడు . మంజుల  పక్కన  నిలబడింది . మంజుల  సన్ను  రవి  మొహం  ముందు  ఉంది . రవి  మంజుల  సన్ను  నోట్లో  పెట్టుకొని  చీకుతున్నాడు . మరొక  చెయ్యి  మంజుల  తొడల  మధ్యపెట్టి  అడుముతున్నాడు . మంజుల  కూడా  తన  కాళ్ళు  విడదీసింది . రవి  తన  చేతిని  మంజుల  తొడల  మధ్యకు  పోనిచ్చాడు . మంజుల  పూకును  చీర  లంగామీది  నుండే  తడుముతున్నాడు . పిసుకుతున్నాడు .

మంజులకు  పూకులో  జిల  రేగింది . రవి  గాడి  తలను  తన  సల్ల  మధ్య  అడుముకుంది . ఇస్స్స్  హా  అమ్మా  అమ్మా  అంటూ  రవి  చేత  సాలలు  చీకిన్సుకుంటూ  ఉంది 

ఇంతలో  దబాలున  తలుపు  తెరుచుకుంది . మంజుల  18 ఎల్ల  కూతురు  లోపలకు  వచ్చింది . హడావిడిగా  మంజుల  వెనక్కు  జరిగింది . పమిట  సరిసుసుకుంది . ఎరా  ఎన్ని  సార్లు  చెప్పినా  నీకు  ఈ  సుమ  రాలేదా  నువ్వు  ఒత్తి  మట్టి  బుర్రరా  అని  తిడుతూ  ఉంది .

ఇది  చూసింది  మంజుల  కూతురు  అర్చన . రవి  బిక్క  మొహం  వేసాడు . "దీనమ్మని  దేన్గా  ఈ  లంజ  ఇప్పుడే  రావాలా " అని  తిట్టుకున్నాడు .

"ఏంటమ్మా  తమ్ముడికి  లెస్సొన్  సరిగా  రాలేదా " అంది  అర్చన .

"అవునమ్మ  వీడు  ఒత్తి  మొద్దు  వెధవ . ఓ  పట్టాన  అర్ధం  కాదు " అంటూ  రవి  నెట్టి  మీద  మొత్తింది .

"అమ్మ  నీయమ్మ  లంజల్లార  ఏమి  నాటకాలాడుతున్నారే " అనుకున్నాడు  అమాయకంగా  మొహంపెట్టి .

ఇంతలో  అర్చన  కళ్ళు  అమ్మ  సల్ల  మీద  పడింది . జాకెట్  రెండు  పాయలుగా  ఊది  పోయి  ఉంది . అమ్మ  పలచటి  చీర  పమిట  లో  నుండి  రెండు  సాలలు  సగం  సగం  కనపడుతున్నాయి .,

స్టూడెంట్  కు  లెస్సొన్  సెపుతున్నపుడు  అమ్మ  రెవిక  ఎందుకు  ఊడింది . కొంపదీసి  రవి  గాడి  తో  సాలలు  చీకిన్సుకుంటూ  ఉందా . ఏమో  అనుకుంది  అర్చన .

"ఇంకా  చాల్లే  గానీ  వెళ్ళు . రేపు  స్కూల్  లో  అర్ధం  యెట్టు  చెబుతాను " అంది  మంజు .అ 

"సరే  టీచర్ " అంటూ  రవి  బతుకు  జీవుడా  అంటూ  బయట  పడ్డాడు . ఈ  దెబ్బకు  రవి  గాడి  8 అంగుళాల  మొడ్డ  రెండు  అంగుళాలు  అయింది .

మరు  నాడు  శ్చూల్  లో  రవిని  తన  ల్యాబ్  కు  పిలిచింది  మంజుల .
"ఒరేయి  రవి  నిన్న  నాకు  పై  ప్రాణాలు  పైనే  పోయాయిరా  అమ్మో  దానికి  తెలిస్తే  ఇంకేమన్నా  ఉందా . వద్దురా  బాబూ  కొన్నాళ్ళు  ఆపెడ్డాము . అయినా  నువ్వు  ఇంటికి  రావాక . మనకు  ఇక్కడే  స్కూల్  లోనే  సేఫ్ ." అంది  మంజుల 

"సరే  టీచర్  మీ  ఇష్టం  మీకు  ఎక్కడంటే  అక్కడే ."అన్నాడు  వినయంగా 

అటు  ఇటు  కోసిన్సి . కాతుక్కున  రవి  మోద్దను  పాంట్  మీది  నుండి  అదిమింది . "ఒరేయి  లంజా  కొడకా  దీనిని  వదలలేకపోతునననురా . నీ  లవడా  కోపించి  ఏమి  మాయ  సెసావురా  నన్ను . ఇస్స్  హయా  అమ్మా  నా  కూతురు  రాకపోయి  ఉంటె  హాయిగా  పూకు  నిదా  దోపిన్సుకొనే  దాన్ని " అంది  రవి  గాడి  మోద్దను  అడుముతూ . ఇంతలో  ఎవరో  వస్తున్నట్టు  అలికిడి  అవడంతో  చెయ్యి  వెనక్కు  తీసుకుంది 

"టీచర్  ఎక్కడికన్నా  బయటకు  పోదామా " అన్నాడు  రవి 

"అవునురా  నాలుగు  రోజులు  ఎక్కడికన్నా  బయటకు  చెక్కేసి  ఆ  నాలుగు  రోజులు  24 గంటలూనీ  చేత  కుమ్మిన్సుకొంటేనే  కానీ  నా  పూకు  జిల  తీరేట్టు  లేదు " అంది  మంజుల  తన  చేతిని  తొడల  మధ్య   అదుముకుంటూ .

రవి  నవ్వుకుంటూ  బయటకు  వెళ్ళాడు .

No comments:

Post a Comment